Standartlar ve Sertifikalar

1.GİRİŞ

Günümüzde bilgisayar dünyası çok büyük ve hızlı bir gelişim, değişim süreci içerisindedir. Bu hızlı gelişim ve değişim sürecinde insan sağlığı ve can güvenliğinin korunması, kalitenin korunması, enerji tasarrufunun sağlanması, bilgisayar kullanıcılarının korunması ve kullanıcıların memnuniyetinin kazanılması çok önemlidir. Bu saydığımız unsurların gerçekleşebilmesi için bilgisayar sistemlerinde kullanılan belli başlı standartlar oluşturulmuştur. Bu standartları sağlayan kuruluşlara, üretilen cihazların standartlara uygunluğunu temsil eden sertifikalar verilir.

Sertifika terimi, bilgisayar donanımını tanımlarken kullanıldığında, kullanıcılara sistem yada bileşenlerinden herhangi birisi ile ilgili bir dizi güvenlik ve performans standartları sunar. Güvenli çalışma ile ilgili standartlar devlet ve özel organizasyonlar tarafından tanımlanarak oluşturulmuştur. Örneğin; FCC bir devlet organizasyonu olup, cihazların radyo emisyonlarını ölçüp test eder. UL(Underwrites Laboratuaries) ise özel bir organizasyon olup, ürün güvenliği ile ilgili standartları belirler. Bu kuruluşların hepsi satış noktalarındaki ürünlerin güvenliğini belirlemek üzere, ürünleri test ederek, sertifika verirler.

Performans standartları işletim sistemi yapımcıları tarafından oluşturulur. Bu standartlar, donanımının kendi yaptıkları işletim sistemlerinin performans düzeyine uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Örneğin bir bilgisayar sistemine Microsoft sertifikası verilebilmesi için, sistemin Microsoft’un belirlediği özel bir seri testi başarı ile geçmesi gerekir.

Üreticiler sertifikasyon işlemini bilgisayar kullanıcılarına kendi ürettikleri ürünlerin kalitesini garanti edebilmek için kullanırlar. Cihaz, belirlenen standartlar ile ilgili sertifikasyon testini geçtikten sonra, bilgisayar kullanıcılarına cihazın belirlenen standartları sağladığını göstermesi için sertifika logosunu cihazın üzerine koymasına izin verilir. Örneğin bir cihaz UL sertifikası aldığında, UL logosunu taşıyabilir. Bu logo cihazın kalitesinin tanımlandığını gösterir. İşletim sistemi sertifikalarında ise yazılım firmaları, donanım üreticilerinin ürettikleri donanımların üzerine özel logolar koymalarına izin vererek, donanımın yazdıkları işletim sistemleri ile uyumlu olduğunu belirten sertifikalar verirler. Kullanıcılar, satın aldıkları parçaları tercih ederken özellikle sertifikaları dikkate alırlar. Bu nedenle donanım üreticileri ürettikleri ürünlerin kalitesini, güvenliğini ve uyumluluğunu tescil ederek kullanıcıların güvenini kazanırlar.

2.CE MARKASI

Avrupa Birliği üye ülkeler içinde standartlar arasında uyum sağlamak amacıyla bir sistem oluşturmuştur. Bu sistemin amacı; aynı teknik standartlarda üretim yapılmasını sağlamaktır. Bu teknik uyumu sağlamak için, üye ülkelerin ulusal standartları yerine, Avrupa Normlarını(EN) oluşturmaktır. Bu normlar daha sonra gruplanarak (bilişim, tıbbi alet, makineler, elektrikli aletler vb.) 19 maddelik Avrupa Birliği direktiflerini ortaya çıkarmıştır. 1995 yılından itibaren, çoğunluğu zorunlu olmamakla beraber Avrupa Birliğine ithal edilecek ürünlerde Avrupa Birliği Normlarına uygunluk ifadesi olan CE işareti aranmaya başlanmıştır. Bu işaret ürünün direktiflerce belirlenen şartlara uygun olarak üretildiğini ve pazara sürüldüğünü belirtir.

CE harfleri, Avrupa’ya Uygunluk (Comfomity of Europe) sözcüklerini temsil eder. CE bir kalite markası değildir. Ürünün sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicilerin korunması gereklerine uygun olduğunu gösterir. CE Markası taşıyan bir ürün, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında serbest dolaşıma girebilmektedir. CE Markası taşıyan bir ürün;

 • İnsan emniyeti
 • Can ve mal güvenliği
 • İnsan sağlığı
 • Çevrenin korunması
 • Enerji tasarrufu
 • Tüketicilerin korunması

gibi şartları sağlar.

2.1. ECO LABEL

Üzerine yapıştırıldığı ürün; tasarım, tesis, satış, kullanım ve kullanım sonrası atılması safhalarının tümünde çevreye verdiği etkilerin minimuma indirildiğini gösteren “Ekolojik Bir Etiket” tir. Çeşitli ülkelerde buna benzer etiketlemeler yapılmaktadır. Örneğin; Almanya “Mavi Melek”, Kuzey Avrupa ülkeleri “Beyaz Kuğu”, Kore “Eco – Mark”, Singapur’da “Yeşil Etiket” ve benzerleri sayılabilir.

2.2. YEŞİL NOKTA

Ürün ambalajlarının “Ekolojik Yönden Uygunluğunu” gösteren bir işarettir. Almanya için zorunludur.

2.3. DÜNYA KALİTESİ

Bilinçli kullanıcılar; çevre ile uyum, insan sağlığı, can güvenliği ve kullanıcı memnuniyeti gibi unsurları cihaz ve hizmetlerde aramalıdır. Bu işareti taşıyan ürün kullanıcısına, eğer kullanma talimatların belirlenen şartlara uyularak kullanılıyorsa hiçi bir zarar görmeyeceği güvencesini verir.

3.TUV MARKASI

TUV harfleri, Teknik Deneti Kurumu (Technischer Überwachnungverein) sözcüklerini temsil eder. Ürünlerin çokluğu, tüketicilerde “seçilik” kavramını oluşturmuştur. Bu noktada ürünün tüketiciler tarafından tercih edilmesinde sahip olduğu nitelik ve avantajlar ön plana çıkmaktadır. TUV Markası; bağımsızlık, rekabet, profesyonellik, uluslar arası hizmet anlamına gelir.

TUV; elektrikli cihazların diğer cihazların normal çalışmasını engellemeden Elektromanyetik Uygunluk (EMC) testi yapan ve sertifika veren en büyük kurumdur. TUV Asya, Avrupa, Avustralya ve Kuzey Amerika gibi dünyanın her bölgesinde EMC emisyonlarını ve muafiyet testlerini yapar. Elektromanyetik Uygunluk Direktiflerinde, Avrupa Birliği içerisinde kullanıcılara sunulan ürünlerin üzerinde mutlaka CE markası bulunmalıdır. Çünkü CE markası, ürünlerin insan sağlığı ve güvenliği açısından güvenliğini gösterir. TUV uluslar arası EMC markalandırması yapar. Elektromanyetik Uygunluk, elektronik emisyonları ve uygunluk değerlerini içerir.

Elektromanyetik emisyonlar,elektronik cihazların normal çalışırken çıkardıkları radyo frekans dalgalarına bağlıdır. Bu elektromanyetik dalgalar, diğer elektronik cihazların normal çalışmalarını etkileyebilir. Her cihazın bu emisyonların geçmesine izin verdiği özel frekans seviyeleri vardır. Bu frekans sınıfları, cihazların türüne ve düzenli çalışmalarına göre FCC ve Avrupa Normları(EN) gibi standartlarla tanımlanmıştır. Elektronik cihazların uygunluklarını belirleyen bir dizi standart vardır. Elektrostatik Deşarj, Elektromanyetik Radyasyon alanı uygunluğu, elektriksel geçirgenlik, taşma uygunluğu vb. standartlar TUV ürün servisinde cihazlar için gerekli olan tüm uygunluk testleri yapılır. TUV aşağıda sayılan kuruluşların belirlediği standartlarla ilgili testleri gerçekleştirir.

 • Avrupa Normları(EN)
 • Alman Elektrik Mühendisleri Birliği(VDE)
 • Uluslar arası Elektroteknik Komisyonu (IEC)
 • Özel Radyo Parazitleri Komitesi (CISPR)
 • Alman Standartlar Enstitüsü(DIN)
 • Federal Alman Telekominikasyon Onaylama Ofisi(BZT)
 • Kuzey Amerika NIST/NVLAP
 • Birleşik Devletler Federal İletişim Komisyonu(FCC)
 • Kanada Endüstrisi(IC) Amerikan Uluslararası Standartlar Enstitüsü / Elektrik ve Elektroteknik Mühendisleri Enstitüsü (ANSI / IEEE)
 • Geliştirilen Tıbbi Cihazlar Birliği(AAMI)
 • Yiyecek ve İlaç Yöneticileri(FDA)
 • Askeri Standartlar(MIL-STD)
 • Ulusal Güvenlik Ajansı(NSA)
 • Bilimsel Cihaz Üreticileri Birliği(SAMA)
 • Otomativ Mühendisleri Birliği(SAE)
 • Kore İletişim Bakanlığı(MOC)
 • Avusturalya Telekominikasyon Standartları (AUSTEL)
 • Japon Gönüllü Parazit Kontrol Konseyi(VCCI)

3.1. TUV ERGONOMİ ONAYI

3.1.1. Ergonomi:

TUV’ün ergonomi onaylaması, büro araçlarını performans düzeylerinin ergonomi standartlarına özgü tanımlanması ile gerçekleşir. Bu ürünlerin, büro çalışma alanlarındaki Avrupa Direktiflerinde(EEC 90/270) belirtilen minimum güvenlik ve sağlık gereklerine uygun olmalıdır. Bir cihaza TUV’ün “ErgonomiOnayı” verilmesi için şu şartların sağlanması gerekir:

MPR II

ISO 9241-3 Tavsiye Değerleri

ISO 9241-7 Sınıf I yada Sınıf II’ye uygunluk

ISO 9241-8 Tavsiye Değerleri

Kullanıcı Kılavuz Onayı

 

3.1.2. ISO 9241-3:

ISO 9241-3 Standardı yüksek çözünürlük, parlaklık ve görüntü özelliklerini test eder. Yapılan testlerdeki kabul edilebilir çözünürlük ve font büyüklüğüne uygun olmalıdır. Bu standart için gerekli özellikler:

 • Karakterlerin ve parlaklığın standart olması
 • Doğrusallık
 • Titreşim
 • Karakterlerin kontrast parlaklıkları

3.1.3. ISO 9241-7:

ISO 9241-7 Standardı, yüksek duyarlıklı spot parlaklık ölçümlerini test eder. Bu standart ile tayfi yansımalar ile dağınık yansımalar tanımlanmıştır. Bu standart ile tanımlanan Sınıf I ve Sınıf II cihazlar bu tür uygulamalara uygun olmalıdır.

3.1.4. ISO 9241-8:

ISO 9241-8 NIST’i test eder. NIST; monitörde bir görüntünün tüm piksellerinden geçen izlenebilir ışık tayfı ölçümlerini kapsar. Test değerleri default olarak tanımlanan renk kümesi uygulamalarına uygun olmalıdır. Bu standart için gerekli koşullar:

 • Ekrandaki renklerin standart olması
 • Renk sınırlamaları
 • Temel renkler ile olan renk farkları

3.1.5. ISO 13406-2

ISO 13406-2 Standardı, gionometric assembly ekseni üzerinde bulunan yüksek duyarlıklı noktaların parlaklığını test eder. Bu standardın koşulları:

 • Görüntü açısının değişimindeki görüntü kalitesi
 • Görüntü açısının değişimindeki renkler
 • Görüntü açısının değişimindeki yansıma
 • Piksel hataları
 • Görüntü düzenleme zamanı

4.MPR II

Swedish Department of Labor tarafından oluşturulan MPR II standardı, monitörlerin yaydığı maksimum elektromanyetik radyasyon seviyesini belirler. Monitörlerin elektromanyetik radyasyon ölçümlerini yaparak belirlenen standarda uygun hale getirilmesini sağlar. MPR II, monitörün merkezinden 50 cm uzaklığa kadar olan bölgede izin verilen elektrostatik, manyetik ve elektrik alanlarının maksimum seviyelerini tanımlamıştır. Buna göre MPR II logosu bulunan monitörün çevresindeki;

 • Elektrostatik Potansiyel
 • Elektrik Alanı
 • Manyetik Alan

MPR II tarafından belirlenmiş standart değerlerdedir.

5.TCO STANDARDI

TCO standardı Swedish Tjanstemannes Central organizasyonu tarafından 1991 yılında oluşturulmuştur. TCO standardı özellikle alternatif elektrik alanındaki gürültüler ve bunların diğer cihazlar üzerindeki etkilerini inceler. TCO, MPR  I’den biraz daha katı ve sert şartlara sahiptir. TCO standardı oluşturulduktan sonra, ortaya çıkan yeni şartlara göre standarda yeni kriterler eklenerek geliştirilmiş ve TCO 92, TCO 95, TCO 99 gibi versiyonları ortaya çıkmıştır.

İlk global çevresel sınıflandırma projesi olan TCO 95, kullanıcılara daha iyi çalışma şartları sağlamak ve CFC ve ağır metaller gibi çevreye zararlı unsurlardan, geniş bir bölge içerisinde koruyan bir önerme üzerine temellenmiştir. TCO 95, TCO 92’yi tamamlamıştır. TCO 92 standardı sadece monitörler ve onların elektrik alanları, enerji etkileri ile elektrik ve yangın güvenliği gibi karakteristiklerini kapsıyordu. TCO 95 standardı ise kişisel bilgisayarları tamamlayan nitelikleri içerir. Örneğin monitör, sistem ünitesi ve klavyeyi ergonomik olarak yapılandırır, dışarı verilen elektrik ve manyetik alanlar ile gürültü ve ısıyı belirli bir standarda oturtur. Aynı zamanda TCO standardı güç harcaması, ekolojik etkiler ile üretim sırasındaki ürün ve üretim proseslerinin çevreyle olan adaptasyonunu sağlar. Yani TCO standardı çevreye dost bir üretim işlemini desteklemektedir. Yani gelecekte TCO logosunu üzerinde bulunduran cihazlar “Yeşil Dizayn ve Üretim İşlemi” mesajını taşıyacaktır.

5.1. TCO Standardı İle MPR II Standardının Koşulları Arasındaki Farklar:

MPR II standardı monitörlerin elektrik ve manyetik alanlarının ölçüm metotları ile monitör çalışmadığında çevresindeki elektrik ve manyetik alanlar ile monitör çalışırken çalışma alanındaki oluşturduğu alan düzeylerindeki artışları inceler.

TCO standardı ise teknik olarak olabilecek ve kullanıcıların maruz kalabileceği elektrik yada manyetik alanlar ile ilgilenir. Bunların kullanıcılar üzerinde oluşturdukları etkileri ve zararları en aza indirmeye çalışır.

6.FCC STANDARDI

FCC, Federal Haberleşme Komisyonunun kısaltılmış halidir. FCC, kişisel bilgisayarlar ile A ve B sınıfı gibi diğer cihazlardan sorumludur. Bu standart, genellikle kişisel bilgisayarların ne kadar radyasyon yaydığını gösteren tahminleri içerir. A sınıfı cihazlar, bürolarda yada evlerde kullanılan cihazlardan farklı olarak ticari, endüstriyel yada özel amaçlar için kullanılan cihazlardır. B sınıfı cihazlar ise evi de içeren hemen hemen her yerde kullanılabilecek cihazlardır. Bu nedenle B sınıfı cihazlar daha zor testlerden geçmek zorundadır. Bilgisayarların radyo frekans emisyonlarının, televizyon yada radyo gibi diğer cihazları etkilemeyecek düzeyde olduğunu B sınıfı gösterir. Bilgisayar parçaları ve sistemleri sunulmadan önce mutlaka FCC tarafından emisyon değerleri belirlenmelidir. Bu işlem genellikle üreticinin sorumluluğundadır. Örneğin yeni bir bilgisayar sistemi satışa sunulmadan önce FCC’ye başvurarak emisyon değerlerini ölçtürüp, belirler. Üretilen yeni sistemin böylelikle sınıfını (A yada B) belirler. FCC sınıflandırması kullanım kılavuzlarında yada üreticinin sattığı her ürünün üzerinde yer alır. Kullanıcılar, alacağı ürünü tercih ederken FCC sınıfına dikkat etmeli ve özellikle de FCC’nin sınıflandırdığı cihazları satın almalıdır.

7.DoC STANDARDI

Kişisel bilgisayarlara ve kişisel bilgisayarların giriş çıkış cihazlarına FCC sertifikası verilirken üreticiler dikkate alınır. Bir cihaza verilen DoC sertifikası, tedarikçi firmalara FCC’nin yanında, radyo frekans emisyonlarının sınıflandırılmasında önemli bir avantaj sağlar. Kısaca DoC(Declaration of Comformity) ile getirilen yeni kurallar, üreticilere ve tedarikçilere kişisel bilgisayarlar yada giriş çıkış cihazlarının satış öncesi gerekli olan güvenlik ve kalite testlerinin yapılmasını sağlayarak, FCC cihaz yetki belgelerinin alınmasına imkan sağlar. DoC, FCC onayı alınmasından önce cihazın bu kalite standardı için hazır olduğunu gösterir.

8.UL MARKASI

UL, Underwriters Laboratuaries kelimelerinin kısaltılmış biçimidir. UL Markası, Amerika’daki ve Kuzey Amerika’nın en büyük üçüncü kuşak sertifika veren organizasyonudur. UL, 1984yılından beri cihazların, toplum güvenliği üzerindeki etkilerini inceleyip, değerlendiriyor. Bilgisayar parçası üreticileri ürettikleri cihazları UL güvenlik standartları testlerinden geçirirler. Bu testlerin ardından cihaz, UL tarafından belirlenen güvenli çalışma alanında kabul edilirse, cihaz UL onayı alır. Cihazın üzerine UL Markası konur. UL Markası ile üreticiler ürettikleri cihazın, güvenli çalışma için UL standartlarını taşıdığını kullanıcılara ispat etmiş olurlar.

Özetlersek, eğer bir cihaz UL sertifikasına sahipse, cihazın toplum güvenliği ve sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığını söyleyebiliriz.

9.CSA STANDARDI

CSA(Canadian Standarts Association), Kanada Standartlar Birliği kelimelerinin kısaltılmış halidir. Kanada’nın en büyük standart kuruluşu olan CSA, 1919 yılında Toronto’da kurulmuştur. CSA standartları; devlet, endüstri, akademik, özel gönüllü gruplar, tüketici temsilcilerinin de aralarında bulunduğu grupların ortak çalışmaları ile belirlenen kriterler esas alınarak oluşturulur.

CSA sertifikası ürünün CSA tarafından değerlendirildiğini ve CSA’nın belirlediği formal sistem standartlarını taşıdığını gösterir. Kısaca CSA Markası, TSE belgesinin eş değeridir.

10.ISO STANDARTLARININ ANLAMI VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİNE ETKİLERİ

ISO(International Standarts Organization), Uluslararası Standartlar Organizasyonunun kısaltmasından meydana gelmiştir. ISO, uluslararası bir organizasyon olup, 75’den fazla ülkenin ulusal standartlarının birleştirilmesi sonucunda 1946 yılında oluşturulmuştur. Örneğin, ANSI(American National Standarts Institüe) ISO’nun bir üyesidir. ISO bir çok bilgisayar standardını belirlemiştir. Belki de en önemlisi bilgisayar ağları oluşturulurken kullanılan mimari standartlarını belirleyen OSI(Open System Interconnection) standardıdır. Aynı zamanda ISO, geliştirdiği standartlar ile üretilen cihazların kalitelerini de arttırmıştır. Bu standartlar bir seri kalite modelinden oluşur. Bunlarla kullanıcılara aldıkları cihazların kalitelerini değerlendirme ve servis hizmetlerinin geliştirilmesi gibi imkanlar sağlanır.

ISO standartları, bilgisayar üreticileri tarafından cihazların ve üretim aşamalarının kalitesini belirtmek için şu isimlerle belirtilir:

10.1. ISO 9000

Bu terim bir çok standarttan oluşan bir ISO ailesini temsil eder. ISO 9000, üretim ve değişen ISO standartları için kılavuzluk ve dokümantasyon sağlar.

10.2. ISO 9001

ISO 9001 daha karmaşık düzeyde bir sertifikadır. ISO 9001 sertifikası ürünlerin belli bir standartta üretilmesi, geliştirme ve servis hizmetlerinde belirli bir standartta olmasını sağlar.

10.3. ISO 9002

Bu standart, üretim kalitesi ile ilgili standartları tanımlar. Ancak mühendislik ve ürünün geliştirilmesi ile ilgili herhangi bir standart tanımlamaz.

10.4. ISO 9003

ISO 9003, ürünün test edilmesi ve son kalite kontrolü için oluşturulan bir kalite sistemi modelidir. Ürünün tüketicilere sunulmasından önce kalitesinin son kez kontrol edilmesini sağlar.

10.5. ISO 9004

ISO 9004, üreticilere seçtikleri standart seviyesi ile ilgili kılavuzluk ve dokümanları sağlar.

10.6. PC 97

PC 97 Donanım Dizayn Kılavuzu Microsoft tarafından oluşturulmuştur. Bunun anlamı, bilgisayar sisteminin Windows 95 ve Windows NT işletim sistemleri ile bunların gelecekteki versiyonlarına en optimum şekilde çalışmasını sağlamaktır.

11.İŞLETİM SİSTEMİ STANDARTLARI

Novell ve Microsoft bir araya gelerek donanım ürünlerinin kendi ürettikleri işletim sistemleri ile uygunluğunu test eden ve sertifika veren bir sistem oluşturmuşlardır. Sertifikasyon işlemeleri genellikle Donanım Uyumluluk Testlerini (Hardware Compability Tests, HCT) özel donanım konfigrasyonlarında çalıştırılması ile yapılır. Sonuçlarda doğruluğun sağlanabilmesi için test işleminde bir çok faktör kontrol edilir. Normal olarak üreticiler ürettikleri ürünlere ilk önce kendileri HCT testlerini uygularlar. Eğer sistem kendi yaptıkları testlerden başarı ile geçerse, ardından ürünlerini Microsoft ve Novell’in kalite laboratuarına gönderirler. Sistem buradaki testleri de başarı ile geçerse Windows NT yada Novell sertifikası alır. Microsoft ve Novell’in ağ iletim sistemleri yazılımlarında sertifika işlemi iki kısma ayrılır; server uygulamaları ve terminal uygulamaları.

12.NSTL STANDARTI

NSTL harfleri, National Software Testing Laboratuaries(Ulusal Yazılım Test Laboratuarı) sözcüklerini temsil eder. Kişisel bilgisayarların donanımının yazılım programlarıyla olan uygunluğunu belirleyen standartları oluşturan bir organizasyondur. Örneğin kişisel bilgisayarlara için 2000 yılı uygunluk standardı geliştirilmiştir. Kişisel bilgisayarların 2000 yılı uygunluğunu test eden, NTSL’in geliştirdiği YMARK2000 testi ile bilgisayar donanımının 2000 yılı dönüşümlerini belirler. YMARK2000 İle;

 • 31 Aralık 1999’dan 1 Ocak 2000’e real time işlemlerinin devamının sağlanması.
 • BIOS’daki real time hesaplamalarda oluşan hataların düzeltilmesi.
 • 2000 ile 2009 arasındaki artık yılların düzenlenmesi sağlanmıştır.

13.WINDOWS LOGOSU

Microsoft’un “Designed For Windows” logosu, donanım ve yazılım ürünlerinin Microsoft standartları ile test edildiğini ve Microsoft yazılımları için dizayn edildiğini, aynı zamanda da Windows 98 ve Windows NT Workstation 4.0 ile uyumlu olarak çalıştığını gösterir. Bu logo ile şu avantajlar kazanılabilir:

 

1.Testler;

Bu logoyu taşıyan ürünlerin geçtiği testler; ürünün kolay kullanım, kararlı çalışma ve Windows 98 ve Windows NT Workstation 4.0’ın getirdiği yeni özelliklerin sağladığı avantajları kullanabildiğini gösterir. Bir ürünün Windows logosunu taşıyabilmesi için Windows Kalite Laboratuarında test edilmesi gerekir.

 1. Diğer logolara sahip donanım ve yazılımlar ile uyumlu çalışma.

Bu logoyu taşıyan sistemler diğer yazılım ve donanımlar ile uyumlu bir şekilde çalışabilirler.

 1. Programların doğru kurulup, tamamen kaldırılabilmesi.

Windows logosu taşıyan sistemlerde programlar düzgün bir şekilde kurulur ve bilgisayardaki dosyaların üzerine yazma işlemi yapılmaz. Programlar kaldırılırken de tamamen ve sorunsuz bir şekilde iletim sistemine herhangi bir zarar vermeden kaldırılabilir. DLL havuzunu doğru ve etkili bir şekilde kullanarak program çakışmaları sonucu oluşan kilitlenmeleri ve işletim sistemi çökmesi durumlarını ortadan kaldırır.

Bir Cevap Yazın