Standart Yazıcılar

Teknoloji çok hızlı ilerliyor, ama bazı şeyler kolay kolay değişmiyor. Örneğin, hala vazgeçemediğimiz bilgi saklama ve iletim ortamı, kağıt. Yazılı bilgi, kağıt üzerine nakşedilmiş harfler ve resimler, insanlığın bilinene tarihi kadar eski. Şimdilik hiç bir ekran kağıdın yerini alacak gibi görünmüyor. Ayrıca kağıttan oluşan dosya, dergi, kitap gibi bilgi kaynaklarına her yerde ve her zaman erişebiliyorsunuz, bilgisayara bağımlı olmadan.

Bundan ötürü spekülasyonların tersine, gün geçtikçe daha hızlı ve daha çok noktadan oluşan, daha çok rengi verebilen, daha detaylı ve kaliteli çıkış verebilen yazıcılar ve yeni yazıcı teknolojileri ortaya çıkıyor. PC devriminin ilk yıllarında kağıdın ofislerden kalkacağı ve her şeyin elektronik bir ortama taşınacağı iddia ediliyordu. Oysa beklenenin tam tersi oldu: Kağıt üzerindeki bilgiye yüzyıllılardır beslediğimiz sadakat, bu gün çok sayıda yazıcı modelini ve yeni yazıcı teknolojilerini doğurdu.

Her çeşit yazıcı PC’nize seri veya paralel olarak bağlanabilir. Eskiden yazıcıların mekanik yapıları zaten yavaş olduğu için seri bağlantı da kullanılırdı. Bu gün ise yazıcılar için çok daha hızlı olan paralel bağlantı tercih ediliyor. Yazıcı bağlantısında veriler tek yönlü, (bilgisayardan yazıcıya doğru) olarak iletilir. Bilgisayar ile yazıcı arasında verilerin yanı sıra, kontrol kodları da yollanır. Bu kodlar kullanılarak iki birim arasında senkronizasyon ve işlem durumları hakkında bilgi alış-verişi sağlanır. Örneğin yazıcıda kağıdın bittiği bilgisayara bildirilerek programın bunun ile ilgili olarak kullanıcıyı uyarması sağlanır. Bilgisayarınızın bir yazıcısı varsa, yazıcının da mutlaka bir bilgisayarı vardır! Yani yazıcılar da kendilerine has bir mikroişlemci, belli sayıda karakter depolamalarına imkan veren bir ara bellek ya da buffer (tampon) içeririler. Günümüzde hem teknoloji hem de fiyat açısından büyük çeşitlilik gösteren yazıcılar sınıflandırılırken en sık kullanılan ölçüt karakterlerin basımında kullanılan teknolojidir. Bu ölçütün, yazıcının bilgisayara nasıl (paralel mi, seri mi) bağlandığıyla bir ilgisi yoktur. Baskı hızı ve birim alandaki nokta yoğunluğu da, yazıcını kalitesini belirleyen temel kıstaslardır. Hız saniyede basılan karakter sayısı ya da lazer yazıcılarda saniyedeki sayfa sayısı ile ölçülür. Renkli yazıcıların ortaya çıkışıyla renk de, yazıcı kalitesini belirleyen önemli bir ölçüt haline gelmiştir.

Şekil 1.2: Yazıcının içi (drum)

Bir yazıcıyı bilgisayara bağlamanın en kolay yolu paralel bağlantı noktasını kullanmakla olur. Ancak bir yazıcının seri bağlantı noktasından bağlanması da mümkündür. Ancak yazıcı bilgisayarın kullandığı arabirimin aynısını kullanmalıdır. Bazı yazıcılarda hem seri hem de paralel bağlantı noktaları vardır. Sadece seri bağlantılı yazıcılara rastlamak çok zordur.

 

2.YAZICILARIN KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 

Yazıcıların baskı kalitesi, yoğunluğu, yazı tipleri, baskı hızı, baskı maliyetleri, türkçe dil desteği kalitesini belirleyen önemli etmenlerdir.

2.1. Baskı kalitesi

Baskı kalitesi sıklıkla yazıcının çözünürlüğüne eşittir. Bu terim belirli bir aralığa basılabilecek nokta sayısını ifade eder ve genellikle DPI (Dots Per Inch / İnç başına nokta sayısı) olarak belirtilir. Değişik baskı yöntemleriyle erişilebilen çözünürlükler 75 DPI’dan 400 DPI’a kadar değişir; bazı durumlarda 600 DPI mümkündür.

Çözünürlük bir grafik çıktısının kalitesi hakkında güvenilir bir kriter değildir. Genellikle kağıt üzerinden belirtilen çözünürlüğe erişilemez. Örnek olarak nokta matrisli bir yazıcı 360 DPI çözünürlüğe ulaşabilir. Ancak iğnelerinin kalınlığı yan yana noktaların örtüşmesine sebep olur ve iki nokta ayırt edilemez.

2.2. Yoğunluk

Yoğunluk koyuluğu ifade etmektedir. Lazer baskı yönteminde olduğu gibi bazı baskı yöntemleri mürekkep veya toner azalsa bile aynı baskı yoğunluğunu korurlar. Diğer yöntemlerde ise özellikle mürekkepli şerit kullananlarda, mürekkep kullanıldıkça azaldığından baskı yoğunluğu da düşmektedir.

2.3. Yazı tipi çeşidi ve Türkçe dil desteği

Yazıcıyla Türkçe karakterleri basamıyor isek, o halde yanlış bir seçim yapmışızdır. Bu yüzden gerektiğinde belleğindeki yazı karakterleri silinebilir, ya da yenisi yüklenebilir bir yazıcı almanız gerekir. Bu tip bir yazıcıda fontlar ROM ‘da bulunmazlar.

Türkçe desteği, sadece font sayesinde olduğu zaman yeterli değil. Bunun yanında kullanım kılavuzu, yazıcı göstergeleri ve tuşları da Türkçe olmalıdır. Bu özelliklere sahip yazıcılar, kullanım sırasında her elemanın dil bilmesini gereksiz hale getirebilir. Aynı zamanda ev kullanımında da gereksiz, karmaşık teknik terim bilgisini gereksiz kılabilir. Bu sayede çoğu yazıcıda bulunan değişik konfigürasyonlara ait menü seçenekleri daha anlaşılır ve rahat ulaşılır hale gelecektir.

Her yazıcıda değişik boyutlarda basılabilen yarlaşik (built-in) yazı tipleri vardır. Bir çok yazıcıda daha fazla yazı tipine ulaşabilmenin ucuz yolları vardır. Bu yöntemde yazı tipleri PC’den aşağıya yüklenir.Özel bir yazılım yazıcınıza yeni karakterleri öğretir.

Ayrıca daha fazla yazı tipine ulaşabilmek için ek yazı tipi kartuşu da alabilirsiniz.

2.4. Hız

Değişik yazıcıların baskı hızları çok farklıdır. Üreticiler yazıcıların hızlarını abartmaya eğimlidirler. Bir yazıcının hızı ya CPS (Charactes Per Second / Saniyede basılan karakter Sayısı) birimiyle veya dakikada basılan sayfa sayısıyla belirlenir.Ancak bu değerler bizim kullanamayacağımız taslak kalitesindeki (draft quality ) baskı hızını verirler.

2.5. Kağıt beslemesi ve kağıt formatları

Yakın zamana kadar bütün yazıcılarda sürekli form kâğıtlar kullanılmaktaydı. Kenarları delikli olmasa da çıktıların bir bilgisayardan çıktıkları belliydi. Ancak bu durum artık böyle değildir.

Günümüzün yazıcı teknolojisi hemen her PC kullanıcısının yazışma kalitesinde basılı yapabilmesini sağlamaktadır. Tek kâğıt besleme sistemleri yaklaşık her yazıcı için vardır. Yazıcılar her iki seçeneği de sunabilmektedir.

Bu sistemler yazıcıya bir seferde bir çok kâğıt tepsileri kullanmaktadır. Böylece her sayfayı elle yerleştirmek zorunda kalmazsınız. Bazı yazıcıların birden fazla tepsileri bulunmaktadır. Böylelikle tepsi değiştirmeden farklı boyutlarda kâğıtlara baskı yapabilmekteyiz.

2.6. Yazıcı gürültü seviyeleri

Çoğu yazıcı bir çeşit gürültü çıkarır. Papatya çarklı ve nokta matrisli yazıcılar gibi vuruşlu yazıcılar en gürültülü olanıdır. Bu yazıcılar bir mürekkepli şeridin üzerine vurarak görüntüleri kâğıda basarlar.

Vuruşlu olmayan yazıcılar da bir miktar gürültü çıkarırlar. Bu yazıcılardaki asıl basma işlemi gürültüsüzdür. Ancak lazer yazıcıların havalandırma sistemleri bir PC’nin vantilatöründen daha gürültülü olabilir.

2.7. Baskı maliyetleri

Baskı maliyetleri aynı yazıcı tiplerinde bile oldukça değişebilir. Örneğin lazer yazıcılar için farklı üreticilerin yazıcılarında baskı maliyetleri arasındaki fark % 400’ü bulmaktadır. Nokta matrisli yazıcılarda ise yazıcı kafalarının ve şeritlerin fiyatları oldukça değişmektedir. Isı transferli yazıcılar en pahalıdır.Birçok küçük Boyutlu mürekkep püskürtmeli yazıcılar da hayli masraflıdırlar, çünkü mürekkep kartuşları sadece birkaç yüz sayfa dayanır ve çok pahalıdırlar.

3.YAZICILAR İÇİN PÜF NOKTALAR

 

Herkes yazıcısının şimşek hızında çalışmasını, yüksek kaliteli çıktılar üretmesini, üstelik bunları cüzdanını fazla sarsmadan yapmasını ister. Bazı püf noktalarıyla bunları istenilen duruma yaklaştırabiliriz.

3.1 PERFORMANSI ARTTIRMAK İÇİN:

  • Çoğu alt düzey kişisel yazıcı işin yükünü bilgisayara aktarıyor, bu yüzden elde edeceğiniz performansı, PC’nizin işlemci hızı ve RAM miktarı, kullandığınız işletim sistemi ve uygulamalar ve yazdırmak istediğiniz dosyaların karmaşıklığı belirliyor. Sisteminizin bellek miktarını arttırmanız faydalı olacaktır. Ancak, 16 MB’ın ötesinde fazlaca bir performans artışı beklemeyin. Ayrıca, bir belge yazıcıya gönderilirken diğer uygulamalarla çalışmaya devam etmek de yazıcınızı yavaşlatacaktır.
  • Tüm yazıcılar PC ’niz ile iletişim kurmak için sürücülere ihtiyaç duyar. Yazıcınızı Windows denetlediğinden, her uygulama için ayrı bir sürücü yüklemeniz gerekmez. Öte yandan yazıcının kendi sürücülerine sahip değilseniz, başka model bir yazıcının sürücüsünü kullanıyor olabilirsiniz. (Bu özellikle Windows 95’te geçerlidir.) Yazıcınız bu sürücü ile doğru çalışıyor olabilir ama performans konusunda o kadar emin olmamak gerek. En iyi sonuçları elde etmek için, donanım kadar yazılımda önemlidir. Yazıcınız için en doğru ve güncel sürücüleri satıcı firmadan elde etmelisiniz.
  • PC’nizin ECP portu (Extended Capability Port) varsa, sisteminizin yüksek hızlı iki yönlü iletişim yeteneklerinden faydalanmak için ECP uyumlu bir yazıcı kablosuna ihtiyacınız olacaktır. ECP, standart bir paralel bağlantıya kıyasla yazdırmayı -özellikle de grafiklerin yazdırılmasını- 50 ile 100 kat arasında daha hızlı kılan bir veri sıkıştırma türüdür. Ancak, bundan faydalanabilmek için yazıcınızın paralel portu da ECP desteklemelidir. Eski model yazıcılar sadece standart centronie paralel ve RS-232C seri bağlantıları destekler. Bir hız artışından faydalanmasanız da bilgisayarınızın ECP portu eski yazıcınız ve kablosuyla tümüyle uyumludur.
  • Büyük bir belge veya bir dizi belge yazdırıyorsanız ve kağıt yerleştirmek için Word’ de durmanız gerekiyorsa, WinWord ayarlarında yapacağınız küçük bir değişiklikle yazıcınızın elle besleme tepsisini kullanmanız mümkün. Dosya*Yazdırma komutunu çalıştırıp seçenekler düğmesine tıklayın. Seçenekler diyalog kutusunda Varsayılan kaset (Default Tray) listesinden “Tepsi Elle Besleme” yi (Manual Feed) seçin ve Tamam düğmesine tıklayın. Yazıcınız her sayfayı elle yerleştirmenizi isteyecektir. Otomatik beslemeye dönmek istediğinizde yaptığınız değişikliklerinizi geri alabilirsiniz.

4.YAZICI ÇEŞİTLERİ

 

İlk yazıcılar nokta vuruşlu (dot matris) yazıcılardır. Daha sonra İnkjet (Mürekkep püskürtmeli) ve lazer yazılar üretildi.

4.1. NOKTA VURUŞLU YAZICILAR

Nokta vuruşlu yazıcılar genelde daktiloya benzerler. Fakat nokta vuruşlu yazıcının daktilodan çok önemli bir farkı var; yazma kafaları elektronik bir kayış ile hareket eder.Mevcut yazıcı türleri içinde en ucuzu olduklarından en yaygın kullanılan yazıcılardır. Kimi kaynaklarda “iğneli yazıcı” yada “matris yazıcı” (dot matrix printer) diye adlandırılan bu yazıcıların yazma kafası bir matris şeklinde dizilmiş küçük iğneciklerden (yada mikro çekiçlerden) oluşur.

Yazıcı kafası bir adım motoru tarafından bir dişli kayış yada daha farklı bir yöntemle yatay olarak hareket ettirilir. Bu sayede yazıcı kafa yatayda istenilen her konuma getirilebilir. Dikey doğrultuda kafa hareket etmez bunun yerine kağıt dikey doğrultuda hareket eder.

Bilgisayardan gelen sinyale bağlı olarak kafanın içindeki elektro-mıknatıslar yardımıyla bu çekiçlerin bazıları öne çıkar, aynen daktiloda olduğu gibi, mürekkepli bir şerit üzerinde nokta vuruşlarla şekil tanımlanır basılabilir bir şekil içermediği için istenildiği takdirde programlama yolu ile yeni şekillerin tanımlanması mümkündür. Çünkü kafa üzerindeki çekiçlerden (iğnelerden) hangisinin harekete geçeceği bilgisayarın kontrolündedir. Daktilolardan ikinci farkı ise, yazıcı kafanın her iki yönde yani hem soldan sağa hem de sağdan sola hareket etmesidir.

Bugün 9 ve 18 iğneli yazıcılar kullanılmaktaysa da genellikle 24 iğneli matris yazıcılar tercih edilmektedir. İğne sayısının artışı tekbir karakteri daha fazla nokta vuruşuyla oluşturmayı, dolayısıyla birim alan daha fazla nokta sığdırabilmeyi mümkün kılar. 9 iğneli yazıcılarda ortalama çözünürlük 216 x 240 dpi (Dot Per Inch) civarındadır. 9 iğneli yazıcılar her karakter için dikeyde 9 nokta veya daha çok 7 nokta kullanırlar. Buna karşın 24 iğneli yazıcılarda 21 ya da 20 iğne kullanılır. Nokta vuruşlu yazıcılar çok gürültücüdürler. Hız arttıkça gürültü de artar. Nokta vuruşlu yazıcılar her bir karakteri noktalardan oluşmuş bir matris kullanırlar.

Şekil 4.1: Noktalardan oluşmuş bir harf

4.1.1. Nokta vuruşlu yazıcıların dezavantajı

Nokta vuruşlu yazıcıların en büyük dezavantajı, yazı kalitesinin düşük olmasıdır. Bir nokta vuruşlu yazıcıdan çıkan metinlerde karakterlerin çeşitli noktaların yan yana getirilmesinden oluştuğu hemen görülür. Bunu telafi etmek için bazı matris yazıcılar “near letter qality” diye adlandırılan baskı tarzı seçeneğini sunarlar. Bu yöntemde her satır iki kere üst üste yazılır. Ama ikinci yazışta yazıcı kafası biraz kaydırılır ve böylelikle karakteri oluşturan noktalar arasındaki boşluklarda doldurulmaya çalışılır. Bu baskı kalitesini artırır fakat baskı hızını düşürür. Aynı iğnelerin çift vuruş yapmasıyla BOLD karakterler elde edilir. İtalik karakterler içinse farklı iğneler matrisi kullanılır.

Nokta vuruşlu yazıcıların renkli olanları da vardır. Yazma şeritleri birkaç renkten oluşan modeller renk gerektiren grafikler için kullanılır. Genellikle Siyah, Kırmızı, Mavi, Sarı bantlar taşıyan şerit, değişik renkler gerektiğinde aşağı yukarı hareket ettirilir. Renkli Nokta vuruşlu yazıcılar sınırlı sayıda renkleri elde etmek için kullanılır. Nokta vuruşlu yazıcılar kenarlarında delikler bulunan “sürekli form” adı verilen kağıtlara baskı yapabildikleri gibi normal kağıtta kullanabilirler.

4.2. İNKJET (Mürekkep püskürtmeli) YAZICILAR

Mürekkep püskürtmeli yazıcı, ince nozüllerinden kağıda direk olarak küçük mürekkep damlaları fışkırtma ilkesine göre çalışır. Bu uygulama kaliteli metin ve grafikler elde etmek için pek pratik gibi görünmese de, mürekkep püskürtmeli teknolojisi o kadar gelişti ki baskı kalitesi bakımından bu yazıcılar alt düzey lazer yazıcılara rakip oluyor.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda nokta matrisli yazıcılardan dır. Ancak bu yazıcılar şerit kullanmazlar. Bunun yerine resmi ve karakterleri oluşturmak için vuruşsuz bir yöntem kullanırlar. Yazıcı kafası kağıda değmez. Bunun yerine kafa kağıda mürekkep damlacıkları püskürtür. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kullanılan yöntem nokta matrisli yazıcılarda kullanılan yönteme benzer. Kafa bir adım motoru ile sağa sola hareket ettirilirken kağıt merdaneler yardımıyla sağa sola doğru hareket ettirir. Mürekkep püskürtmeli yazıcıların ve lazer yazıcıların hızı bir dakikada basabildikleri sayfa sayısı ( page per minute, ppm) ile ölçülür. Her iki kategoride de basım hızı 4 ppm ile 24 ppm arasında değişir. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar tek renkli ya da çok renkli olabilirler. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar da karakterleri bir matris şeklinde tanımlarlar. Yalnız, burada karakterler bir sütun şeklinde düzenlenmiş deliklerden mürekkep püskürtülerek oluşturulur.

Yazıcı kafası dikey olarak yerleştirilmiş birçok püskürtücü ucundan kağıda minik noktalar halinde özel bir mürekkep püskürtür. Mürekkebi kafadan ileri doğru püskürtmek için iki yöntem kullanılır. Isıl Kabarcık püskürtme (Thermal Buble Jet) yöntemi ve pieozo elektrik yöntemi.

4.2.1. İnkjet Yazıcıların Çalışma Prensibleri

Çoğu mürekkep püskürtmeli yazıcı ısı ile çalışan yazıcı kafası kullanırken bazıları mürekkep damlalarını üretmek için bir piezoelektrik mekanizma kullanır. Mürekkep püskürtmeli yazıcıların nozüllerinin çapı, 1 milimetrenin 20’de biri kadar küçüktür.

Şekil 4.2: İnkjet Yazıcı

Çok az mürekkebi sadece saniyenin milyonda üçü bir süre için 1000 dereceye kadar ısıtarak üretilir. Yoğun ısı, mürekkebin kaynamasına neden olur ve kabarcık oluşturur. Kabarcık patlarken az miktarda mürekkep ağızdan nozüle sızar. Tüm bunlar çok hızlı gerçekleşir ve nokta vuruşlu sistemdeki gibi mürekkep püskürtmeli kafası bu esnada kağıdın üzerinden ileri geri yönlerde geçer. Yazdırılan belgede metin veya görüntü oluşana kadar her geçişte daha fazla mürekkep fışkırtır.

Şekil 4.3: İnkjet Yazıcı Şeması

4.2.1.1. Isıl Kabarcık püskürtme (Thermal Buble Jet) yöntemi

Mürekkebi ani olarak ısıtan, püskürtme ağzının içinde bulunan küçük bir ısıtıcı kullanılır. Mürekkebin bir kısmı buharlaşır ve bu gaz kabarcığı geri kalan mürekkebi ileri doğru dolayısıyla kağıda doğru iter. Bu işlem saniyede birkaç bin defa yapılır.

Şekil: Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda mürekkebin püskürtülmesi

4.2.2. Mürekkep Püskürtmeli Yazici Teknolojileri

Bubble Jetbaski, pizzo-elektrik baskı olmak üzere  2 tanedir.

4.2.2.1. Bubble JetBaski Teknolojisi

En çok kullanilan teknolojilerden biridir. Bu teknolojide mürekkep kagida sicaklik yardimiyla püskürtülür. Püskürtülme islemi için mürekkep isitilir. Ta ki bir baloncuk olusturulana kadar. Isi yardimi ile olusturulan bu mürekkep baloncugu, basincin etkisi ile patlar ve baski yapilan kagit üzerine dagilir.

Akabinde püskürtme islemi sirasinda olusan basinç yardimiyla sonraki püskürtme islemi için hazneden mürekkep çekilir. Her püskürtme ucunda yazicinin kontrol biriminden gelen elektriksel sinyalleri duyarli küçük bir isitici bulunur. Bu çok küçük isiticilarla isitilan mürekkep damlaciklari, püskürtme kafasindan yüksek isinin etkisiyle firlayarak baski islemi gerçeklestiriyor.

4.2.2.2. Piezo-Elektrik Baskı Teknolojisi

Bir başka yazıcı teknolojisi olan piezo-elektrik yöntemini açıklamak için hoparlörlerin çalışmasını örnek gösterebiliriz. Hoparlörlere gerilim uygulandığında, gövde de bulunan kağıt koninin hareketini anımsayın. Bu yöntemde de benzer şekilde basılması istenen noktacıklara karşılık gelen püskürtme uçlarındaki piezo kristale gerilim uygulanır. Piezo kristal, bu gerilimle esneme hareketi yapar ve iç kısımdaki mürekkep haznesine basınç uygulayarak, mürekkep damlasının püskürtme ucundan dışarı çıkmasını sağlar.

Şekil: Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda mürekkeb plakaları

Bu yöntemde Bubble Jet teknolojisinin aksine mürekkebin ısıtılmasına gerek yoktur. Epson başını çektiği bu baskı tekniğinin bir çok avantajı var. Her şeyden önce mürekkebin kağıt üzerine uygulanış şekli sayesinde püskürtülen damlanın gerek şekli, gerekse miktarı konusunda önemli ölçüde kontrol sağlanmakta, ayrıca bu şekilde mürekkebin ısıtılmasına gerek olmaması sayesinde mürekkep üreticileri farklı teknolojiler üzerine eğilebilirler.Zira mürekkebin yüksek ısıya dayanıklı olması zorunluluğu bir çok sınırlamayı da beraberinde getirmektedir.

4.2.2.2.1. Pieozo Elektrik Yönteminin Çalışması

Mürekkebi püskürtmek için püskürtücü ağzın tümünü ani olarak daraltır. Piezo elektrik nedeniyle bazı kristallere bir elektrik uygulandığında kristal büzülür. Bunu için her püskürtme ağzına elektriğe duyarlı bir mürekkep kullanıldığında mürekkebin püskürtülmesini kolaylıkla kontrol edilmesini sağlayan bir piezoelektrik kristal yerleştirilmiştir. Bu yöntemde saniyede binlerce mürekkep damlasının püskürtülmesine olanak sağladığı için yeteri kadar yüksek baskı hızlarına ulaşılır. Birçok mürekkep püskürtmeli yazıcı bir sayfayı yaklaşık renkli ve siyah/beyaz durumuna göre 10 ile 20 sn arasında basar.

4.2.2.2.2. Piezoelektriklik

Mekanik gerilimlerin etkisinde kaldıklarında kütleleri içinde bir elektrik kutuplanması ve yüzeylerinde elektrik yükleri oluşan ve bir elektrik alanı etkisinde kaldıklarında iç kuvvetlerin etkisi ile biçim değiştiren kimi kristallerin ortaya koydukları olaya denir. Doğal piezoelektrik malzemeler; kuvars ve turmalindir. Ferroelektrik malzemeler denen ve kutuplama sonunda piezoelektrik özellik gösteren malzemeler; lityum tantalat ve lityum nitrattır. Bunlar içinde en çok kullanılanlar Kuvars ve Lityum tantalattır.

4.2.3. İnkjet Yazıcıların Avantajları Ve Dezavantajları

Mürekkep püskürtmeli yazıcıların temel avantajlarından biri çok sessiz çalışmasıdır. Bu makineler kesinlikle nokta vuruşlu yazıcılardan daha sessiz çalışırlar. Diğer bir büyük avantaj mürekkep püskürtmelilerin renkli çıktılarının gerçekten iyi olmalarıdır. Ucuz ve modeli birkaç yıl öncesine dayanan mürekkep püskürtmeli yazıcılarda genelde siyah-beyaz veya renkli mürekkep kartuşları ayrı ayrı kullanılır. Bu yüzden yazdırdığınız belgeye göre kartuşu değiştirmeniz gerekir.
Ayrıca renkli çıkışlarda siyah renk temel renklerin karışımından elde edildiği için siyah metinlerde daha çok mürekkep harcanır ve baskı kalitesi daha kötü olur. Ancak hemen hemen bütün yazıcılarda çift kartuş yuvası bulunuyor. Mürekkep püskürtmelilerin bir diğer dezavantajları ise yavaşlıklarıdır. Modeliniz ne olursa olsun, yazma işlemi uzun sürecektir. Ucuz modeller bir sayfayı –özellikle de belge sık ve küçük metinler içeriyorsa bir dakikanın altında zar zor yazabilecektir. Üst düzey modellerde ise, dakikada 4 sayfalık şaşırtıcı bir hız elde edebilirsiniz–tabiki düzgün bir metin belgesi yazdırıyorsanız. Hele hele karmaşık ve özellikle de renkli grafikleri yazdırırken iyice nefesten kesilirler. En hızlı cihazlarda bile yüksek çözünürlükte resim içeren bir sayfayı 10 dakika sürebilir. Diğer bir nokta ise mürekkep püskürtmeli yazıcıların, kurulması zaman alan sıvı mürekkepler kullanılmasıdır. Bu yüzden nokta vuruşlu ve lazer yazıcıların aksine çıktıyı ilk anda bir yerlere değdirmemeniz ve kurumasını beklemeniz gerekir.

Ayrıca mürekkep püskürtmeli yazıcılarda bazı tür kağıtların kullanılması uygun değildir; en iyi sonucu elde etmek için özel kaplamalı bir kağıt kullanmanız gerekebilir. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için tasarlanan bu özel kağıtlarının pahalı olduğunu da unutmayın.

Bir Cevap Yazın