Sabit Disklerde Kapasite Engelleri

1.SABİT DİSK BIOS ve KAPASİTE FAKTÖRLERİ

Şekil1.1: Sabit disk

Sabit disk sürücünüzün işletim sistemi, sistemden sabit diske olan arayüz tarafından kontrol edilir. Bu arayüz, adresleme bilgileri ve komutlar için bir kanal olup sabit diske verinin taleplerini gönderir ve daha sonra verilen sistemden akması için bir kanal sağlar. Sistem BIOS’u, sabit diskin işletiminde rol oynamaktadır. Bu rol DOS’tan sabit diskin girişine olan işletim sistemlerine ve uygulamalara izin veren standart yazılım kurallarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, özellikle eski sistemlerde kullanıcıların sabit disklerini kurarken ortaya çıkan kapasite problemlerine yol açmaktadır.

Bu kısım BIOS ve işletim sistemiyle sabit diskin birbirini nasıl etkilediğini ve BIOS’un yayın ve problemleri nasıl naklettiğini tutmaktadır. Bu, IDE/ATA arayüz sürücülerini kullanırken oluşan çoğu kapasite sınırlamalarını ve sabit disk kapasitesi üzerindeki diğer BIOS sınırlamalarını içermektedir. Bu kısmın bir çok parçası gerçekten sadece IDE/ATA sürücüler içindir. SCSI sürücüler kendi BIOS’larını ve IDE/ATA’dan farklı adresleme mekanizmasını kullanırlar. Böylelikle bu problemler yüzünden fazlasıyla sıkıntı çekerler. Her nasılsa problemlerin işletim sistemi sınırlamalarıyla birleşmesinden dolayı bazı BIOS yayınları SCSI’lere tesir etmektedir.

2.BIOS ve İŞLETİM SİSTEMİ KAPASİTE ENGELLERİ

Geçmişteki BIOS, arayüz ve modern PC’ler sabit disk sürücüsünün sınırlarını belirleyebilirler. Buna ek olarak PC işletim sistemleri bazı doğal karakteristiklere sahiptir ve bunlar da diskin büyüklüğünü sınırlayabilirler.

2.1. BIOS ve Arayüz Sınırlamaları

PC sistemden sabit diske olan bağdaştırma disk sürücünün çalışmalarını ve baştan sona tüm adres ve komutları kontrol eder. Arayüzün sistem tarafında BIOS hard diske erişmede farklı uygulamalara izin veren yazılım programlarını sağlamaktadır. Dosya yöneticisi programları disk üzerindeki yerlere dosya isimlerinden adres bulmayı sağlar ve daha sonra Interrupt 13 aracılığı ile okuma yazma komutlarına gönderir. Interrupt 13 işletim sistemi bağımsızdır ve birincil arayüzdür. BIOS programları disk sürücüden okuma yazma fonksiyonlarını yerine getirmek için Interrupt 13 taleplerini IDE/ATA arayüz taleplerine dönüştürür. Bunlar BIOS programlarını ve Interrupt 13 fonksiyonlarını yenilerler. BIOS ve IDE/ATA arayüzünün ihtiyaçlarının birleşiminde bilgisayarın tanıyacağı IDE sabit diskinin büyüklüğü sınırlıdır.

NOT: Genellikle IDE olarak bilinen diskin gerçek adı ATA’dır.

2.2. INTERRUPT 13 Arayüzü adresleme

Kullanılan Interrupt 13 istekleri özel sabit disk parametreleri ve sabit kafa, silindir ve adresleme sektörüdür. Geleneksel Interrupt 13 fonksiyonları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi disk geometrisini temsil etmek için 24 bit kullanırlar.

Bitlerin Kapladığı Alan ………. İçin Toplamda …………
10 bit Silindir sayısı 1024 silindir
8 bit Kafa sayısı 256 kafa
6 bit Sektör Sayısı 63 sektör

Tablo 2.1: Interrupt 13 API 24 bit hard diskin yerleri

Bu bakımdan geleneksel CHS adreslemesi için 1024x256x63 değerlerini kullanır. 16.515.072 sektör adresleme imkanı vardır. Sektör başına 512 baytta, 8.4 GB’lık teorik disk kapasitesine sahiptir. LBA adreslemesinin geçerli adres bitleri tek sayı gibi görünür. Geniş diskler BIOS ve işletim sisteminin desteklediği Interrupt 13 eklentilerini gerektirmektedir. Interrupt 13, 24 bitlik adresleme kullanır.

2.2.1. INTERRUPT 13 EKLENTİLERİ

90’lardan önce disk sürücü endüstrisi, kapasite ve disk sürücü fonksiyonlarını çoğaltmaktaydı. BIOS Interrupt 13 arayüz özellikleri yeterli desteği sağlamaktaydı. Gelecek yıllar süresince, eklentiler bazı özellikler ortaya çıkardı. Bu eklentiler aşağıda belirteceğimiz özelliklere izin vermektedir.

  • Sistemde iki sürücüden fazla sürücü bağlantısı
  • 528 MB’tan fazla giriş sürücüsü
  • BIOS çevrim algoritması kullanımı(CHS ve LBA)
  • Komutların sistemdeki giriş sürücülerinin düzenini ayırma

Interrupt 13 eklentileri PIO ve DMA transfer modellerinin hızlı versiyonlarını kullanmaya imkan sağlar. BIOS geliştirenler 8.4 GB kapasite engelleri ile karşılaştıkları zaman 32 bit adres gösterebilen yeni Interrupt 13 fonksiyonları geliştirdiler.

8.4 GB’tan daha iyi kapasiteye sahip disk sürücüler BIOS ve işletim sisteminin değişikliklerini gerektiren Interrupt 13 eklentilerini kullanır. Windows 95-98 ve diğer işletim sistemleri zaten bu eklentileri desteklemektedir. Fakat Windows NT ve Linux desteklemez. Windows 2000 setup ayarları 1024 silindirden veya 8.4 GB’tan daha büyük sistem bölümlerinin yaratılmasına kullanımdan önce izin veren BIOS Interrupt 13 eklentileri acaba güçlenmiş mi, yoksa mevcut olanlarla aynı mı test edemez.

2.3. ATA Arayüz Adreslemesi

1994’ten önce sürücüler ve BIOS sadece CHS adreslemesini destekliyordu. Bugünkü sürücüler hem CHS hem de LBA adreslemesini destekliyorlar.

Bugünkü IDE/ATA arayüzü aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi disk adreslemesini temsil etmek için 28 bit kullanır. BIOS açıklama kaydedici bilgilerini kaydeder, yine BIOS okuma yazma komutlarını, veri transfer uzunluklarını ve disk üzerindeki verilerin başlangıç adreslerini kaydeder.

Bitlerin Kapladığı Alan ……….. İçin Toplamda ……….
16 bit Silindir kaydedicisindeki silindir adresi 65536 silindir
4 bit Kafa kaydedicisindeki kafa adresi 16 kafa
8 bit Sektör kaydedicisindeki sektör adresi 255 sektör

Tablo 2:2: IDE/ATA ARAYÜZÜ DİSK ADRESLEMESİ

Bu bakımdan, IDE/ATA arayüzü CHS adreslemesi için 65536x16x255 değerlerini kullanır. 267.386.880 sektör adresleme imkanı vardır. Sektör başına 512 baytta 137.4 GB’lık teorik disk kapasitesine sahiptir. IDE/ATA, 28 bitlik adresleme kullanır.

3.SABİT DİSKTE KAPASİTE ENGELLERİ

Şekil 3.1: Sabit disk iç görünüm

İnsanların sabit disklerinde karşılaştıkları en önemli problemlerinden biri, eski sisteme yeni bir sabit disk eklemektir. Bu hemen hemen her zaman BIOS ve işletim sistemi için bir sorun olmuştur.

Artık birçok problem için çeşitli çözümlerimiz var aşağıda anlatacaklarımı okuduğunuz zaman bu problemler hakkında her şeyi öğreneceksiniz.


3.1. 1,024 SİLİNDİR (504 MiB/528 MB) ENGELİ

Standart IDE/ATA sabit diskleri için önemli bir engel olup 1994 yılında ortaya çıkmıştır. Bugün sabit diskler çok daha büyük kapasitelere sahiptir ve bu engel çok geride kalmıştır fakat bir çok kullanıcı bu büyük engelin nelere sebep olabileceğinden haberdar değildir.

Bu engel, IDE/ATA disklerinin 16 mantıksal kafasının sınırlarıyla ilgilidir. Bu sınırı telafi etmekte, diskler her zaman silindirlerin büyük numaralarına sahiptir ama Interrupt 13 sınırları nedeniyle sadece silindirlerin 1024’ünü ve 63 sektörü görebilirler. Sistemde çevrilmemiş BIOS olduğu zaman kapasite 1024 x 16 x 63 x 512 veya 528 MB olacaktır. İşte bu 528 MB engeli olarak bilinir.

BIOS yöneticileri, bu sınırların üstesinden gelebilmek için iki çevrim algoritmasının birini Interrupt 13 API adresini, ATA adresine çevirmede kullanır. Birincisi silindir ve kafa değerlerini değiştiren Bitshift çevrimidir. Öyle ki bu sektörlerin aynı kaldığı toplam sayılardır ve en geçerli çevrim metodudur. İkinci algoritma ise LBA yardım çevrimidir. Sistem bu çevrimi eğer sürücü LBA adreslemeyi desteklerse kullanabilir.

Bu engel ile, 504 MiB’in üzerindeki bir sabit disk, yine sadece 504 MiB gibi görünecektir. Bu problem IDE/ATA ve BIOS Interrupt 13 standartlarının bazı özel sınırlamalarının geometri ile birleştirilmesinin bir sonucudur.

Bütün sabit diskler BIOS’a geometrisi ile sunulmaktadır. Bu geometri BIOS’a diskin ne kadar silindir, kafa ve sektör kullanabileceğini söyler. Bu, sektörün okunup yazılması gerektiği zaman, bir çeşit sabit diski adresleme yoludur. Modern sabit diskin BIOS için kullanabileceği geometri, fiziksel değil mantıksal geometridir.

Çeşitli yazılım yapıları, sabit disk geometrisini hazırlamak için gerekli olan 3 özel parametrenin her birinin belirli alanlarını ayırmaktadır. Bu ayrılmış alanlar IDE/ATA sabit disklerinin çalışması için neleri desteklediğini kontrol eden standartlar tarafından kabul ettirilmektedir.

Aşağıdaki tabloda IDE/ATA ve BIOS Interrupt 13 standardının geometrisinin bitlerinin kapladığı alanlar görülmektedir.

STANDART Silindir Sayıları Kafa Sayıları Sektör Sayıları Toplam
IDE/ATA 16 4 8 28
BIOS INT 13 10 8 6 24
Birleşimleri 10 4 6 20

Tablo 3.1: Sabit diskte kaplanan alanlar

Örneğin IDE/ATA standardında 216 veya 65.536 silindir desteklenmektedir. Desteklenen maksimum kapasiteyi hesaplamak için bütün sayıları çarparız ve sektör başına düşen bayt sayısını bulmuş oluruz.

STANDART Max Silindir Max Kafa Max Sektör Max Kapasite
IDE/ATA 65,536 16 256 128 GiB
BIOS INT 13 1,024 256 63 7,88 GiB
Birleşimleri 1,024 16 63 504 MiB

Tablo 3.2: Sabit diskte maksimum alanlar

NOT: Sektör için BIOS Interrupt 13 limiti 64 değil 63’tür. Çünkü sektör numarası 0’dan değil 1’den başlamaktadır.

Gördüğünüz gibi 504 MiB’in değeri 1.024 x 16 x 63 x 512 hesaplamasından 528.482.304 olarak bulunmaktadır. Bu problem iki standardın birleşimindeki sınırlamalardan dolayı oluşmaktadır.

3.2. 2,1 GB Engeli

Çok nadir görülmesine rağmen bazı BIOS’lar eğer silindir sayıları 4096’yı aşmışsa disk geometrisini çevirmede bazı sorunlar yaşamışlardır. BIOS bu problemle 2.1 GB gibi büyük bir diskin çıkmasını haber vermekteydi. Bunun yanı sıra 2.1 GB kapasite engeli bir işletim sistemi sorunudur ve FAT (File Allocation Table) ile ilgilidir.

3.3. 8,192 Silindir (3.94 GiB/4.22 GB) Engeli

504 MiB BIOS engelinin keşfinden sonra, bu problemi çözmede, izlenecek en uygun yol BIOS’un geometrisinin çevrimidir. Bu çevrim sabit diskteki silindir sayılarını binary sayılarla bölerek ve kafa sayılarını aynı binary sayılarla çarparak çalışmaktadır. Bu BIOS’un gördüğü silindir sayılarının Interrupt 13 engelinin altına düştüğünü gösteriyor. Bu çevrim yalnızca bazı sistemlerde 4 GB’ın üstünde bir sabit disk kullanıldığında problemlere yol açmaktadır.

NOT: BIOS çevriminin yükselmek için sebep olduğu engelleri anlayabilmek için öncelikle bu çevrimin nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. Örneğin sürücü üzerindeki silindir sayıları 8.192 ile 16.383 arasında olduğu zaman çevrim için kullanılan sayı 16’dır. Aşağıdaki tabloda bunu daha açık olarak göreceksiniz.

 

SİLİNDİR KAFA SEKTÖR KAPASİTE
IDE/ATA Limitleri 65.536 16 256 137 GB
Hard Diskin Mantıksal Geometrisi 12,496 16 63 6,45 GB
BIOS’un Çevrim Faktörü Bölü 16 Çarpı 16
BIOS’un Çevrim Geometrisi 781 256 63 6,,45 GB
BIOS Interrupt 13 Limitleri 1,024 256 63 7,88 GB

Tablo 3.3: Sabit disklerde kapasite

Bu çevrim gerçekten iyi çalışmakta ve BIOS sorunları ile kabul edilebilir limitler içindeki sınırlamaların üstesinden gelebilmektedir. Fakat MS DOS ve Windows’un eski versiyonları, 256 kafalı sürücüler kullanıldığı zaman tıkanıyordu. Böylece bu sorun gerçekten hem işletim sistemi hem de BIOS sistemi için bir engeldi.

Bu problemi çözmek için kolay bir yol seçilerek BIOS çevrimi değiştirilmeye karar verildi. Sonuç olarak BIOS’lar 256 kafalı çevrim geometrisini durdurdu ve kullanılan çevrim faktörünü 16 yerine 15 ile değiştirdi. Bu olay aşağıdaki tabloda görülmektedir.

 

SİLİNDİR KAFA SEKTÖR KAPASİTE
IDE/ATA Limitleri 65.536 16 256 137 GB
Hard Diskin Mantıksal Geometrisi 12,496 16 63 6,45 GB
BIOS’un Çevrim Faktörü Bölü 15 Çarpı 15
BIOS’un Çevrim Geometrisi 833 240 63 6,,45 GB
BIOS Interrupt 13 Limitleri 1,024 256 63 7,88 GB

Tablo 3.4: Sabit disklerde kapasite

Bazı işletim sistemleri 8 bit değerine benzeyen kafaların sayılarını tutar. Bu engel, eğer BIOS 256 kafa ve Bitshift çevrimi kullanılırsa problemlere neden olur. Eğer bu bir sorun ise maksimum kapasite 4.2 GB olur. LBA yardım çevrimi asla 255 kafadan fazla rapor vermez, öyle ki bu problem sürücü ve BIOS’un LBA’yı desteklediği yerde var olamaz.

3.4. 240 Kafa Interrupt 13 Interface (7.38 GiB/7.93 GB) Engeli

Interrupt 13 Interface engeli, normalde bazı sistemleri 7.88 GiB veya 8.46GB’ta sınırlamaktadır ve BIOS’un Interrupt 13 Interface engelinin sonucu olarak 1.024 silindir, 256 kafa ve 63 sektör’dür. Bazı sistemlerde bu sınırlama sadece 7.38 GiB veya 7.93 GB’tır.

Bu engelin meydana gelme sebebi farklı bir engelle bağlantılıdır. 8.192 silindir engelini anlatmaya çalıştığımızda DOS ve bazı Windows versiyonlarının 256 kafalı çevrilmiş geometriyi kullanamadıklarını görüyoruz. Bu sonuç etrafında düşünürsek bazı BIOS’lar çevrim metotlarını değiştiriyor ve böylece sadece 240 kafalı olanlar işletim sistemine sunuluyor. Bu 256 kafa problemi olarak tespit edilmiştir. 1.024 silindir ve 63 sektör sınırlamaları geride kalmıştır fakat bu seferde sadece 240 kafa ile maksimum sürücü kapasitesi 1024 x 240 x 63 = 15.482.880 sektör veya 7.927.234.560 bayt başlamıştır.

3.5. Interrupt 13 Interface (7.88 GiB/8.46 GB) Engeli

Bu sabit disk dünyasında en büyük engellerden biri olup 8 GB engeli olarak da bilinir. Bir çok insan 90’lardan sonra bu sorunu çözmek için uğraşmaya başlamıştır.

Bu engel temelde BIOS sınırlamasıdır. Diğerlerine göre çözülmesi zor bir problem olsa da bu sorun bizi PC’de hard disklerin nasıl kullanıldığı gibi geleneksel bir sorunla yani Interrupt 13 Interface ile karşı karşıya getirmektedir. Bu standart, silindir sayıları için 10 bit, kafa sayıları için 8 bit ve sektör sayıları için 6 biti desteklemektedir. Bunları çarparsak sektör başına 512 bayt düşer ve maksimum 8,455,716,864 bayt olabilir. Bu da standart Interrupt 13 Interface kullanırken adresleyebileceğimiz maksimum kapasitedir.

Bu problemden kurtulmak için Interrupt 13 yerine Interrupt 13 Extensions kullanımına geçmemiz gerekmektedir. Interrupt 13 fonksiyonları bu engeli aşmak için yeni eklentiler yapmışlardır. Bu yeni eklentiler adres paketi içindeki 64 bitlik LBA adresini geçmektedir. Eğer sürücü LBA’yı desteklerse BIOS, 28 bitlik doğrudan adresleyebileceği ATA kaydedicilerini seçer. Eğer LBA desteği mevcut değilse BIOS, LBA adresi, CHS adrese çevirir ve bu adres ATA kaydedicilerini seçer. Fakat Interrupt 13 Extensions kullanabilmemiz için BIOS ve işletim sisteminin bu eklentileri desteklemesi gerekmektedir. Bazı eski işletim sistemleri maalesef desteklemiyor bunlar Windows DOS (6.22 ve öncesi) ile Windows NT 3.5 versiyonu olup sabit diski 8.4 GB’ın üzerinde kullanmaya izin vermemektedir.

3.6. Windows 95 (29.8 GiB/32.0 GB) Engeli

Microsoft, Windows 95’in 32 GB’ın üzerinde bir sabit diski desteklemediğini 1999 yılında resmen haber vermiştir. Bu nedenle, bu kapasite engeli her tartışmada yer almaktadır. Her ne kadar aylardan sonra bu sonucu kabul etmiş olsak da bu sorunun ne olduğunu bulmakta aciz kalıyoruz. Öyle ki bu engel için hiçbir açıklama yapılamıyor.

Microsoft, 32 GB engelini tarif etmek için, bu limitin ardında yatanları öğrenmek kadar, bu engelin temsil ettiği tam sayıyı bilemediklerini söylüyordu. Bu bilgilerle,esas makalesinde Windows 95’in 32 GB’ın üzerinde bir sürücüyü destekleyemeyeceğini fakat Windows 98’in Scandisk üzerinde uygun eklemeler yapıldıktan sonra bunu yapabileceğini söylüyor çünkü bunun bir Scandisk problemi olabileceğini düşünüyorlar.

Bu engel hakkında hala fazla bir bilgiye sahip değiliz. Bazı sistemlerde anakart BIOS 32 GB’tan fazla sürücü adresleyemez. Bunlar anakarttaki özel BIOS kodlarının LBA adresleme sınırlarıdır. Eğer daha fazla bilgi gerekiyorsa anakart imalatçılarınızla görüşerek sorunlarınızı halledebilirsiniz.

Microsoft ve diğerleri 32 GB’ı aşan kapasite ve disk geometrisini haber vermek için BIOS’un Bitshift çevrim algoritmaları ile Scandisk’in IDE sürücüsündeki küme büyüklüklerini haber vermeyen “korumalı mod” versiyonunu bulmuşlardır. Eğer BIOS, LBA yardım algoritmasını kullanırsa sorun çıkmaz. Bu problemler için Microsoft’un Web sitesinden bilgi alabilirsiniz.

3.7. 65.536 Silindir (31.5 GiB/33.8 GB) Engeli

Bu nispeten 1999’dan önce görülen yeni sabit disk engelidir ve henüz diğer limitler gibi BIOS versiyonunun yetersizliğinden veya silindirlerin özel numaraya sahip olduğu tiplerden küçük engellere sebep olmaktadır. Genellikle 32 GB engeli olarak bilinir.

Bu özel durumda Award BIOS’un bazı versiyonları, 65.535 silindirden fazla olan sürücülerle başa çıkamıyorlardı. Sabit disk parametrelerinin 16 kafa ve 63 sektör olarak kullanılmasından sonra, yaklaşık 33.8 GB veya 31.5 GiB kapasitesi hakkında çalışmalar yapılmaya başlandı. Haziran 1999’a kadar bu sorun giderildi ve bu aydan sonra alanlar şanslı görüldü.

Bu kapasite engelini şaşırtıcı bulduğumu söylemek isterim, çünkü 8 GB’ın üstünde olan sabit diskler gerçekten giriş için daha emin geometriler ve yine adresleme için LBA ve sürücü üzerindeki sektör numaralarını ise 0’dan 62’ye kadar kullanıyorlardı.

3.8. ATA Interface (128 GiB/137 GB) Engeli

Her ne kadar, bizler adresten silindir kafa ve sektör sayılarına ayrılmış bazı bitlerle bu problemleri birleştirerek kendimizi kurtarmaya çalışsak bile, neticede bütün bitlerin alındığı adresleme engellerine ulaşıyoruz. Bu olayda ATA Interface’teki 28 bit sektör sayısı için Arayüz ile İşletim Sistemi, BIOS ve sabit disk arasında kullanılmaktadır. Bundan şunu çıkarabiliriz ki, sabit disk en fazla 268,435,456 sektör veya 512 bayta sahip olabilir.

Haliyle 2000 yılında hiçbir ATA hard disk bundan daha büyük değildir fakat bir çok insan bu engel hakkında hiçbir fikre sahip değildir. Şunu da unutmamalıyız ki, hard disk dünyasında her şey çok çabuk değişiyor ve bizler bu değişimin içinde olmalıyız.

4.SAF DIŞI BIRAKILMIŞ DİSK BÜYÜKLÜĞÜ SINIRLARI

Bu yapay sınırlamaları BIOS’u bypass ederek veya CMOS setupları süresince aldatarak saf dışı bırakabilirsiniz. Bypass metodu, işletim sistemi için Netware ve Unix gibi auto-configuring’e havale etmek gibidir. Bu metot, IDE sürücüden işletim sistemine olan sürücü kapasiteleri hakkındaki bilgileri geçmek için BIOS yerine Disk Parametre Tablosunu kullanır.

BIOS’u aldatma metodu, otomatik-çevrim olarak bilinir. DOS ve Windows kullanan makinalar bu çevrimi kullanabilir. CMOS setup ayarları süresince bu metodu seçtiğinizde BIOS’tan (POST) Power-On-Self-Test süresince bir EDPT (Enhanced Disk Parameter Table) yaratmasını istemelisiniz. Başlangıç süreçleri bu tabloyu, bütün sürücü karakteristikleri için ana değerler doğrultusunda parametrelerin doğruluklarını sağlamak için uygun değerlerle doldururlar. Bu tip bir tablo sistemin 1024 silindir veya 528 MB’tan fazla olan sürücüleri desteklemesine izin vermektedir.

EDPT (Enhanced Disk Parameter Table), iki kaynaktan gelen sürücü parametrelerinin ayarlarını kapsamaktadır. Sürücü parametre ayarlarının birincisi, tanınmış sürücü komutlarından gelmektedir. İkincisi ise, BIOS ve Interrupt 13 fonksiyonlarının eklentilerinin kapsamından gelmektedir. Yine EDPT, BIOS ve sürücülerin kullandığı çevrim metotları hakkında bilgi sağlar. EDPT’nin işletim sistemine sunduğu bilgiler sürücüden alınan bilgilerin çevrimidir. Bu bilgiler CHS ve IDE bitlerinin alanlarının nasıl eşleştiğine bağlı değildir.

5.BIOS’UN ÇEVRİM DESTEKLERİ

BIOS 2 tip çevrimi desteklemektedir. Bunlardan;

  • İlki, BIOS CHS bilgilerinin IDE/ATA bilgilerine çevrilmesidir. Bu bilgileri IDE CHS’e göndermektedir.
  • İkincisi BIOS’u geçen 28 bitlik mantıksal blok adreslemesinin CHS bilgilerine çevrilmesidir. BIOS bu LBA bilgilerini alır ve sonra sürücünün görevli dosya kaydedicisine gönderir. Bundan sonra sürücü diskten alabileceği uygun fiziksel bloklar yerine LBA değerlerini kullanır.

Bu iki çevrimin her birinin sonucu EDPT (Enhanced Disk Parameter Table)’nin artık arttırılmış IDE arayüz giriş sürücülerinin 8.4 GB kadar büyük olmasına izin vermesidir. Yüksek kapasiteli sürücüleri desteklemek için hiçbir yazılım ve işletim sistemi değişikliğine ihtiyaç yoktur. IDE CHS ve IDE LBA çevrimleri işletim sisteminde çok açık ve nettir.

Şanslıyız ki, gerçekte bütün bu sistemler EIDE hard disk sürücülerinin yazılımlarını geliştirmişlerdir. Bunu sağlamak için hiçbir değişiklik olmadan 20 GB’lık bir sürücü kullanmak gerekmektedir.

6.İŞLETİM SİSTEMİ SINIRLAMALARI

PC dünyasında işletim sistemi, diskin ilk 8.4 GB’lık kısmına işletim sisteminin kurulumunu sınırlayan bölmelerin büyüklüğünü sınırlamaktadır. Örneğin Windows NT bootstrap işlemleri, temel donanımın Windows NT’nin işleyemediği yazılım sınırlamalarına sahiptir. Bu sınırlamalar Windows NT 4’ü 8.4 GB’tan fazla bölme kullanması nedeniyle engellemektedir. Windows NT’deki mantıksal bölmeler çok büyük olabilmektedir. Buna ek olarak Windows NT birinci veya boot bölmesini 4 GB’ın maksimum kapasitesine kadar sınırlamaktadır. Bu yüzden 8.4 GB’tan daha büyük olan bir sürücü, en az iki bölmeye sahip olmalıdır.

Windows 98 ve Windows 2000 işletim sistemleri BIOS Interrupt 13 eklentilerinin gelişmesinden sonra yazılmıştır ve geniş bölmeler tarafından boot edilebilir. Windows NT 4 ise Interrupt 13 eklentilerinden önce geliştirilmiştir ve geleceğini kullanmak mümkün değidir.

Windows dünyasında işletim sisteminin içinde 2.1 GB’lık bir sınırlamaya sahip olan FAT’in 16 bitlik versiyonunu kullanan işletim sistemleri temel sınırlamalara sahiptir. 32 bitlik FAT ve yeni teknolojilerle, ATA arayüz ile gelecek sınırlamalar, ATA yolunun çalıştırdığı 28 bitlik adresleme olduğu zaman 137 GB’ın oluşmasını beklemektedir.

Windows 95’in hiç bir versiyonu 32 GB’tan büyük sabit diskleri desteklememektedir. Eğer siz 32 GB’tan büyük bir sabit diski Windows 95 makinasında kullanmak istiyorsanız, Microsoft, Windows 98, NT veya 2000’den birine dönüştürmenizi önermektedir. Eğer Windows NT kullanıyorsanız, bu versiyon Windows NT 4 olmalı ve mutlaka Service Pack 4 veya daha iyisini kullanmalısınız.

 


 

Hazırlayan

Emine ŞAHİN

Bir Cevap Yazın