Işıklı Kalemler (Light Pencils)

1.GİRİŞ

Bu tür kalemler normal kalemlere benzer. Işıklı kalem, (light pencil) noktalan, el yazılarını, işaretleri ve bazı şekilleri giriş birimi olarak da kullanılan ekran veya dokunmatik özel monitörler aracılığı ile bilgisayara aktarmakta kullanılan birimdir. Bu noktalar ve yazılar 3 şekilde bilgisayar ortamına aktarılır :

1.Yapılacak olan işler el ile direk olarak bu giriş birimlerinden birisinden orijinal haliyle girilir. Yani kalem, ekran veya dokunmatik ekran üzerinde gezdirilerek bu işler yapılır.

2.Kursör, kalemin noktalan nereye gelecekse oralara getirilecek şekilde işler yapılır.

3.Kalem ekran üzerinde sadece düğmelere tıklanarak hızlı bir şekilde giriş yapılır.

Şekil 1.1: Bir ışıklı kalem kullanışı

2.IŞIKLI KALEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Bu amaçla özel olarak üretilmiş ucunda ışık sinyali bulunan kalem ile monitör üstüne yazı yazılabilir veya şekil çizilebilir. Bunun için ön tarafında ışığa hassas bir fotoelektrik pil (photoelectric celi) bulunur. Özel bir ekrana tutulduğunda ekrandaki o kısımdaki bilgiyi okur. Bir operatör tarafından kalem, ekranındaki çizimde (draw) yer değiştirmelerde (modify) kullanılır. Bazı bilgilerin el yazısıyla yazılıp bilgisayara girişine imkan verir. Bilgisayar tarafından ekranın hangi noktasını işaret ettiği bilinir. Ekrana çizilen bilgiler bilgisayar tarafından çözülebilir. AutoCAD benzeri grafiksel çizimlerin hazırlan üzerinden geçilerek bilgisayara aktarılması konusunda çok kullanışlıdır.

Şekil 2.1: Işıklı kalemin iç yapısı

Ekran üzerinde yapılan tüm bu işlemler bilgisayarın hafızasına gider ve istenildiğinde zaman da diske kayıt edilir. Örneğin günümüzde kullanılan PDA türü küçük cep bilgisayarlarında ışıklı kalem yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun için ekranın dokunmatik özellikte olması gerekir. Bu tip monitörler bankalarda kullanılan bilgisayar sistemlerinde, ekranlardaki işlemlere, parmakla dokunarak da seçimler yapılmasını sağlar.

Şekil 2.2: Işıklı kalem

3.IŞIKLI KALEMİN SAĞLADIĞI YARARLAR

Genelde hiçbir yerde bilgisayar ekranı insan eli gibi kullanılamaz. Yani insan eli ile kağıt üzerinde yapılan işleri direkt olarak bilgisayar üzerinde yapmak mümkün değildir. Fakat bu durum ışıklı kalemler ile ortadan kaldırılmıştır. Işıklı kalemler, kağıt üzerinde kendi elinizle çizermişçesine bilgisayar ekranına çizilmek suretiyle yaptığınız bu çizimleri bilgisayar ortamına aktarırlar. Işıklı kalem veya dokunmatik ekran ile ekran üzerinde seçimleri doğrudan doğruya ve doğal olarak yapmak mümkündür. Böylece direkt olarak ekrandan veya dokunmatik ekrandan istenilen işler bilgisayar ortamına aktarılabilir, böylece işler daha kolay halledilebilir.

Örneğin imza bilgisayar ortamına nasıl aktarılabilirdi. Bunun bir yolu scanner (tarayıcı) ile imzayı taratmak sonra da bu imzayı nereye getireceksek o ortama aktarmak, kopyalamalar, taşımak, ayarlamak. Tüm bu sayılan olumsuz koşullan ışıklı kalem ile düzeltmek mümkündür. İstenilen yazım veya çizim editöründe (tabi bu donanım ve bu donanıma ait olan yazılımı destekler şekilde) yapılacak işleri direkt olarak ışıklı kalem vasıtasıyla halletmek hem daha sağlıklı hem daha kolay hem de daha ekonomiktir. Ayrıca dokunmatik ekranlar bilindiği gibi bankamatiklerde sıkça kullanılmaktadır.

Işıklı kalemler sunularda tam kursör kontrolü sağlar. Kalem, ekran ve kursör takiplerinin hepsinin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar. Işıklı kalemler kolay kurulurlar. Tak ve kullan (plug and play) mantığı bu birimler için de geçerlidir. Kullanımı kolay olduğu kadar kurulumu da (Installation) kolaydır. Bilgisayara bağlantı noktalarından bağlandıktan ve yazılımı yüklendikten sonra kullanıma hazırdır.

Şekil 3.1: Işıklı kalemin bilgisayar ekranında gösterimi

3.1. Işıklı Kalemin Kullanım Alanları

Işıklı Kalemler günümüzde yaygın olarak Windows CE bilgisayarları, PDA türü küçük bilgisayarlarda ve Digitizer adlı sayısallaştırıcı tabletlerde kullanılmaktadır. Bu aletlerin ekranları ile bu kalemler uyumludur. Dolayısı ile bu bilgisayarlarda kullanılan programlara komut vermek, işlem yapmak, işlemin yönünü değiştirmek, not tutmak, seçenekler arasından seçim yapmak ve şekil çizmek gibi işlemler ışıklı kalemler aracılığı ile kolayca gerçekleştirilebilmektedir.

Işıklı kalemler genellikle iki adet AAA türü pille çalışırlar. Oldukça düşük bir güç harcarlar. Yaklaşık olarak <lmW (class0A), <5mW (class»A) aralığında bir güç harcıyorlar.

3.2. Işıklı kalemin Dokunmatik Ekranlardan Avantajları

1- Işıklı kalem sistemleri (kalem arayüzü (interface) ilavesiyle) kendisine rakip olacak dokunmatik ekran sistemlerinden çok daha ucuzdur.

2- Işıklı kalemler hacimce dokunmatik ekran sistemlerinden daha küçük oldukları için hem taşınması kolaydır hem de daha kullanışlıdır.

3- Dokunmatik ekranlardaki butonların parmak hacimleri büyüktür. Işıklı kalemlarde ise hedef seçilen piksellere ulaşmak mümkündür.

4- Işıklı kalem sunuyu kullanıcı ve sistem arasında tam olarak ve daha aktif bir şekilde oluşturmasını sağlar. Şöyleki; kullanıcı ışıklı kalem ile oluşturacağı sunuyu sanki kağıda çiziyormuşçasına ekran üzerinden oluşturur.

5- Işıklı kalem pad veya yatay yüzeyi kullanmaksızın mouse kapasitesini tam bir şekilde kullanıcı emrine vermektedir. Kullanıcılar uygulamadaki kolaylığından ve sistemi kurmanın kolay olmasından dolayı bu sistemi tercih ederler.

6- Bir çok dokunmatik ekran, parmağın dokunacağı ayrı göstergeler içermektedir. Butonlar genelde yanlış seçimleri engellemek için büyük hacimli oluşturulmışlardır. Işıklı kalemler klavyedeki tuşlar gibi değişik anahtar mekanizmalarının
bilinmeyen yönlerini kullanıcıya sağlar.

7- Dokunmatik ekranlar hoş görünürler. Ekranı sık sık temizlemek kirli bir görünümü engeller.

8- Işıklı kalemler sistemden sisteme kolayca taşınabilir. Fakat bunu dokunmatik ekranlar için söylemek mümkün değildir. Dokunmatik ekranlar komplex yapılardır.

9- Bazı dokunmatik ekranlar fabrikasında install (kurulma işlemi) edilir. Bu da genelde tamiri zor uygulamalara sebebiyet verebilir.

10- Işıklı kalemler ekrana zarar vermezler.

4.IŞIKLI KALEM ÇEŞİTLERİ

Işıklı kalemler teknolojilerine göre aşağıdaki şekillerde çeşitleri vardır.

4.1. Fastpoint Technologies Işıklı Kalemleri

Şekil 4.1: Işıklı kalemin bilgisayar ekranında gösterimi

 

Teknik Bilgiler
Tipi Gösterim Fıçı malzemesi Uzunluk Ağırlık Fıçı çapı Kablo uzunluğu Hat kalınlığı Anahtar sayısı Fiyatı
FX-421   Anozoid alüminyum 6,6 “ 0,17 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 12 “ 0,5 ” civarı 1 (standart) 199 $
FX – 431   Paslanmaz Çelik 6,6 “ 0,21 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 32″ 0,5 ” civarı 1 (standart) 219 $
FX – 439   Paslanmaz Çelik 6,6 “ 0,32 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 30″ 0,5 ” civarı 1 (yandan dokunmalı) 259$
FX – 459S   Paslanmaz Çelik 6,6 “ 0,32 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 33″ 12″ civarı 1 (yandan dokunmalı) 279$
FX – 441B   Anozoid alüminyum 6,6 “ 0,17 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 36″ 0,5″ civarı 1 (burundan dokunmalı) 219 $
FX – 441I   Anozoid alüminyum 6,6 “ 0,16 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 36″ 0,5″ civarı 1 (burundan dokunmalı) 219 $
FX – 441S   Paslanmaz Çelik 6,6 “ 0,21 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 36″ 0,5″ civarı 1 (burundan dokunmalı) 239 $
FX – 441SR   Paslanmaz Çelik 6,6 “ 0,18 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 36″ 0,5″ civarı 1 (burundan dokunmalı) 249 $
FX – 451I   Gri Alüminyum 6,6 “ 0,28 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 33″ 0,5″ civarı 1 (burundan dokunmalı) 279$
FX – 451S   Paslanmaz Çelik 6,6 “ 0,34 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 33″ 0,5″ civarı 1 (burundan dokunmalı) 299 $
FX – 451SR   Paslanmaz Çelik 6,6 “ 0,34 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 33″ 0,5″ civarı 1 (burundan dokunmalı) 309$
FX – 422 Anozoid alüminyum 6,6 “ 0,15 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 78″ 0,5″ civarı 2 (burundan ve yandan dokunmalı) 259$
FX – 432   Paslanmaz Çelik 6,6 “ 0,21 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 78″ 0,5″ civarı 2 (burundan ve yandan dokunmalı) 279$
FX – 462B   Endüstriyel Alüminyum 6,6 “ 0,15 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 78″ 0,5″ civarı 2 (burundan ve yandan dokunmalı) 259$
FX – 462S   Paslanmaz Çelik 6,6 “ 0,21 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 78″ 0,5″ civarı 2 (burundan ve yandan dokunmalı) 279$

Tablo 4.1: Fastpoint ışıklı kalem bilgileri

4.2. Computerware Işıklı Kalem Çeşitleri

Şekil 4.2: Işıklı kalemin ekranda gösterimi

 

Tipi Özellikleri
DT – 925 – İşlemci yoluna seri portlardan bağlanır.
– Taşınabilir bilgisayarlar için uygundur.
– Boyutları küçüktür.
– Güç kaynağı yuvası klavye yuvasının üzerindedir.
– PNP
– Win95 Win98 NT4 sürücüleri vardır.
DT – 975 Yeni arabirim ana kart üzerinde kendi işlemcisine sahip olur. Böylece sistem ışıklı kalem işlevini yerine getirirken yavaşlamaz. Hızlı sistem üretici firmanın bu ışıklı kalemi ile birleştirildiğinde eşsiz performans sağlayacaktır.
– En kaliteli parçalar, kaya gibi sağlamlığı sayesinde endüstride bu sınıfı bir numaralar arasına sokmaktadır.
– Tahtanın bileşenleri çevrelediği multi tabaka kalemi dış etkenlerdenkorumaktadır.
– Mühendislerin üretmiş olduğu yazılım sayesinde bir pixelin yeri hiç yanılmaksızın gösterilebilir.
– Bütün yeni özellikler ekstra masraf yapmadan kullanılabilir.
DT – 375 ISA (işlemciye tek slottan bağlanır.)
– Bütünüyle sayısal tasarım.
– DOS Win3.1 Win95 Win98 NT4 sürücüleri vardır.
DT – 303 – İşlemci yoluna seri portlardan bağlanır.
– Taşınabilir bilgisayarlar için uygundur.
– Boyutları küçüktür.
– Güç kaynağı yuvası klavye yuvasının üzerindedir.
– PNP
– DOS & Win3.1 sürücüleri vardır.

Tablo 4.2: Computerware ışıklı kalem bilgileri

4.3. Screen Direct Işıklı Kalem Çeşitleri :

Şekil 4.3: Işıklı kalem

 

Tipi Gösterim Özellikleri
251 – SP   Çok hafiftir. Tek buton dokunma özelliğine sahiptir. Optik mercek özelliğine sahip olduğu için çok hassastır. CRT ekranla uygulamalarda kullanımı uygundur.
230 – SB  
250 – SP
260 – HP  
270 – HD   Diğerlerinden farklı olarak iki tane birbirinden bağımsız buton içermektedir. Bu özelliği yapılan iki işlemi birbirinden ayırmak için tasarlanmıştır.
290 – HT   Diğerlerinden farklı olarak iki tane birbirinden bağımsız buton içermektedir. Bu özelliği yapılan iki işlemi birbirinden ayırmak için tasarlanmıştır.

Tablo 4.3: Screen direct ışıklı kalem bilgileri

 


 

Hazırlayan

Sefer AYAN

Kaynaklar

Karabulut, Sinan, Donanım Mimarisi, Ankara, 2006

http://pclabs.gen.tr

Bir Cevap Yazın