TV Kartı

TV kartları bilgisayara kart olarak veya harici olarak bağlanmak suretiyle, televizyon yayınlarının  bilgisayarda seyredilmesini sağlayan donanım birimleridir. TV kartı takılı olan bir bilgisayar normal bir televizyondaki özelliklerin hemen hemen tümüne sahiptir. Örneğin TV kartları ile bilgisayarın ekranında TV ve video izleyebilir, resim ve görüntüleri bilgisayara kaydedilebilir. Bilgisayarlarla kolay ve hızlı bir şekilde ses ve görüntü kliplerini birleştirebilir ve “edit” yani tekrar inceleyip üzerinde değişiklikler yapılabilir. Dijital görüntüler sayesinde sunumları daha etkili hale getirilebilir. İnternet ya da telefon hatlarıyla TV kartına takılan bir kamera sayesinde yüz yüze iletişim sağlanabilir. Bunların dışında bazı TV kartlarında bulunan CAPTURE yani görüntü yakalama yolu ile ekrandaki herhangi bir görüntü harddiske kaydedilebilir. Yani TV kartını bir video gibi kullanmak mümkündür. TV kartına bir video bağlayabilir ve videodaki görüntüler de harddiske kaydedilebilir. TV kartlarının özelliklerini kullanarak farklı şeyler yapmak mümkündür. Günümüzde TV kartları PCI slotlara uygun olarak üretilmektedirler. Diz üstü bilgisayarlarda ise, son yıllarda  yaygınlaşan  USB TV kartları  kullanılmaktadır.

Şekil 1.1: Tipik bir TV kartı

2.TV KARTININ  YAPISI

 

Şekil 2.1: TV kartının iç yapısı

TV kartları işlevsel olarak iki  temel kısma ayrılır.

Şekil 2.2: TV kartı yapısı

TV kartı şekli üzerindeki  “1” ve “2” numaralı rakamlarla görülmektedir. ”1” numara ile gösterilen Tuner ünitesidir. ”2” numara ile gösterilen  chipsettir.

2.1.TV Tuner

Televizyon frekansı ile taşıyıcı frekansın ayrıldığı ünitedir. Havadan alınan  radyo frekans sinyallerini alıp görüntünün net bir şekilde gösterilmesini sağlayan sinyal işlemcidir.

Şekil 2.3: TV Tuner’in elektriksel yapısı

2.2. Chipset

TV kartının temel elemanıdır. TV kartının işlem yapma kapasitesini gösterir. Kanal ayarlama, değiştirme, ses efektleri, çoklu ortam destekleme, görüntü yakalama işlemleri bu kısım tarafından yapılır. Tuner ünitesi tarafından ayrılan analog televizyon sinyalleri chiset üzerindeki analog digital çeviriciye alınarak  digital sinyallere çevrilir. TV kartları üzerinde yaygın olarak  BT848 veya BT878 çipsetleri kullanılır. Bunlar  A/D (Analog digital) çevirici chipsetleri türleridir. Chipsetlerde  oluşan resim sinyali PCI veri yolu üzerinden iletilir.

 

3.VİDEO YAYIN STANDARTLARI

 

Televizyon video yayınlarına  yönelik olarak üç farklı standart vardır. Bunlar;

  • NTSC
  • PAL
  • SECAM

3.1. NTSC (National Television System  Committe- Ulusal Televizyon Standardı Komitesi )

1950’li yıllarda A.B.D’de kullanılan ilk renkli video standartıdır. NTSC yayın standardı saniyede 30 karelik tarama hızına sahiptir ve her kare 525 çizgiden oluşmaktadır. Bu standart 16 milyon renk derinliğine destek vermektedir.

3.2 PAL (Phase Alternating Line- Evre Değişimli Çizgi)

Avrupa’da kullanılan yayın standardıdır. NTSC’den farklı olarak PAL saniyede 25 karelik tazeleme hızı ile çalışır ve her karede 625 çizgi bulunmaktadır. Tüm televizyon kartları bu iki standardı da desteklemektedir. PAL, günümüzde yedi  farklı grupta kullanılmaktadır. Gruplar arasında, video bant genişliği ve ses taşıyıcısı özellikleri bakımından farklılıklar vardır.

3.3. SECAM (Sequential  Couler Avec  Memoire or Sequential Colour with Memory)

1960 yıllarda Fransa tarafından kullanılmaya başlandı. PAL standardı ile aynı bant genişliğini kullanır. PAL standardından tek farkı, renk bilgilerini sıralı olarak göndermesidir. SECAM standardı da yedi farklı grupta kullanılır.

 

4.TV  KARTI ÇIKIŞLARI

 

Şekil 4.1: TV kartı çıkışları

4.1.  FM

Buradan anten girişi yapılır. Bu sayede TV kanallarının sinyalleri TV kartına iletilmiş olur.

4.2.  TV

TV  anten girişidir.

4.3.  Remote

Bu girişe uzaktan kumandanın infrared yani kumandanın alıcı gözü takılır. Bu sayede TV kartı uzaktan kumanda yoluyla kontrol edebilir.

4.4. Audio In

Ses girişidir. DVD ve  VCD’l er buraya takılır.

4.5.  Audio Out

Ses kartı bağlantısıdır.

4.6. S-Video In

Bu giriş sayesinde ekrandaki görüntüleri videoya aktarmaya veya videodaki görüntüleri bilgisayar ortamında izlemeye yarar. S video girişinden görüntü sinyalleri daha kaliteli şekilde aktarılabilir. Bunu sebebi renk,  kontrast ve parlaklık bilgilerinin ayrı ayrı gönderilmesidir.

4.7. Com In

Bu giriş S video girişi gibi çalışır. Komposite girişin farkı ise görüntü işaretlerinin tek bir sinyal üzerinde taşınmış halidir. Yani S Video gibi renk,  kontrast ve parlaklık sinyalleri ayrı ayrı değil tek bir kablo üzerinden yapılır.

5.TV KARTI ÖZELLİKLERİ

 

Tv kartlarının özellikleri şunlardır.

5.1. Görüntü Yakalama

TV kanallarındaki veya Video’dan uygun yazılımlar kullanılarak görüntülerin bilgisayara kaydedilmesidir. Böylece aynı zamanda kullanıcı bir de video capture denilen görüntü yakalama olayını tek bir kart üzerinden gerçekleştirmiş oluyor.

5.2. Time-Shift

Zaman kaydırma özelliğidir. Yayın devam ederken  kaydı geri alıp kaydetmeye ve   yayını geriden takip etmeyi sağlar.

5.3. FM  Radyo

FM anten girişi ile FM radyo kanallarının dinlenmesini sağlar.

5.4. Mpeg Desteği

Mpeg, moving picture expert gruop’un açılımıdır. Çoklu iletişim görüntü kodlama standartıdır. Yüksek kalitede görüntü ve sıkıştırma imkanı sunar.

5.5. Video Kayıt Zamanlayıcısı

İstenilen gün ve saatte görüntülerin  kaydedilmesini sağlar.

 

6.TV KARTININ ÇALIŞMASI

 

“Elektromagnetic Spectrumu”nda  “Radio Commınıcatıon” haberleşmesi için ayrılan kısım “Am Radyo” alıcıları için 350 Khz den başlayarak “satellite” alıcıları için ayrılmış 2050 MHz’e kadar giden bir frekans spektrumudur.

Şekil 6.1: Antenden gelen sinyalin şekli

Antenden gelen sinyal, 48 MHz ile 855MHz  arasında değişmektedir.

Görüntü  kaynağından  gelen sinyaller TV tuner tarafından alınır. Tunere gelen sinyaller 48 MHz’den 855 MHz arasında değişir. Bu çok geniş bir frekans aralığıdır. Bu frekans aralığını ayarlamak için tuner içinde “switch” diyotlar kullanılır. Bu “switch” diyotlar kullanılarak 3 Band aralığı belirlenir. Tuner içinde varicap diyotlar kullanılmıştır. Varicap diyoda   0-33 volt arasında voltaj uygulayarak band başından band sonuna kadar istenilen kanal akortlanır. IF entegresi sinyalin doğru gelip gelmediğini kontrol etmek için bir AFC voltajı üretir.Bu AFC voltajı, ADC ‘ler tarafından  okunur. Eğer bu gerilim 2.5 volt ise kanal merkez frekansında yakalanır. Eğer 2.5V altında ise kanal ileri kayık,  2.5V ‘un üstünde ise kanal geri kayık anlamına gelir. Böylece istenilen kanalın ayarlanması yapılır. Daha sonra tunerin  kazancını  ayarlamak  IF katı tarafından  0 ile 4 volt arasında bir gerilim üretilir. Bu gerilim ile tuner çıkışında sabit bir IF gerilimi  oluşturulur. Tuner çıkışında  gerilimi osiloskop ile  ölçtüğümüzde 100 mV  luk bir işaret görülür.

Şekil 6.2: Tuner çıkışında osiloskop ile kontrol edildiğinde çıkan sinyal

Tuner çıkışında 2 adet SAW filtre kullanılmıştır. Bunlardan biri ses diğeri resim için kullanılmıştır.

Şekil 6.3: Saw filtrelerindeki çıkışlar

Saw filtreleri tarafından  sinyaller resim ve ses sinyalleri diye ayrılırlar. Ses taşıyıcı iki şekilde demodüle edilmektedir. Eger Tuner çıkışında ses ayrılıp demodüle edilirse bu sisteme “Split-Carrier Sound Processes” denir. Video IF çıkışından ses demodulatore gönderilirse buna “Intercarrier Sound” sistem denir. Daha sonra görüntüler Video encoder içerisindeki filtre sayesinde Renk taşıyıcı frekansının yakınlarındaki gürültüler filtre edilerek ekranda renk karışıklığı (Cross Color) problemleri önlenir.

Şekil 6.4: Video encoder’in yapısı

Video encoder’den sonra renk ampliakatörlerine gelen Kırmızı-Sarı (R-Y) ve Mavi-Sarı ( B-Y) renk bileşenleri 1.5 MHz’lik bir filtreden geçirilirler. Böylece renk band genişliğini 1.5 MHz’de sınırlandırmış olur. Toplama (Adder) devresinde de sinyaller birleştirilerek video işareti oluşturulur.

Şekil 6.5: Renk ampliakatörü

7.TV KARTLARI ÇEŞİTLERİ

 

Digital tv kartları ve analog tv kartları olmak üzere ikiye ayrılır.

6.1. Digital TV Kartları

Kablo TV ve çanak antenlerden gelen  dijital  görüntülerin gösterilmesini sağlar. Uydu üzerinden gönderilen EPG  (Elektronik Program Rehberi) datalarını alarak kullanıcıya  sunar. Kullanıcının tercihi doğrultusunda izlemek istenilen programları ayarlar, günü ve saati geldiğinde doğrudan o kanala yönlendirir. Digital yayın sayesinde mükemmel netlik ve mükemmel performans elde edilir.

Şekil 7.1: Digital TV kartı

 

6.2. Analog TV Kartları

Üzerlerinde TV tuneri olan kartlar, anten yoluyla aldıkları sinyalleri chipler sayesinde analog bilgileri digital forma dönüştürerek veri paketi haline getirirler.

 


Hazırlayan

 SANİYE CANDAŞ

Kaynaklar

T http://www.elektrotekno.com

http://www.howstuffworks.com