Işıklı Kalemler (Light Pencils)

1.GİRİŞ

Bu tür kalemler normal kalemlere benzer. Işıklı kalem, (light pencil) noktalan, el yazılarını, işaretleri ve bazı şekilleri giriş birimi olarak da kullanılan ekran veya dokunmatik özel monitörler aracılığı ile bilgisayara aktarmakta kullanılan birimdir. Bu noktalar ve yazılar 3 şekilde bilgisayar ortamına aktarılır :

1.Yapılacak olan işler el ile direk olarak bu giriş birimlerinden birisinden orijinal haliyle girilir. Yani kalem, ekran veya dokunmatik ekran üzerinde gezdirilerek bu işler yapılır.

2.Kursör, kalemin noktalan nereye gelecekse oralara getirilecek şekilde işler yapılır.

3.Kalem ekran üzerinde sadece düğmelere tıklanarak hızlı bir şekilde giriş yapılır.

Şekil 1.1: Bir ışıklı kalem kullanışı

2.IŞIKLI KALEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Bu amaçla özel olarak üretilmiş ucunda ışık sinyali bulunan kalem ile monitör üstüne yazı yazılabilir veya şekil çizilebilir. Bunun için ön tarafında ışığa hassas bir fotoelektrik pil (photoelectric celi) bulunur. Özel bir ekrana tutulduğunda ekrandaki o kısımdaki bilgiyi okur. Bir operatör tarafından kalem, ekranındaki çizimde (draw) yer değiştirmelerde (modify) kullanılır. Bazı bilgilerin el yazısıyla yazılıp bilgisayara girişine imkan verir. Bilgisayar tarafından ekranın hangi noktasını işaret ettiği bilinir. Ekrana çizilen bilgiler bilgisayar tarafından çözülebilir. AutoCAD benzeri grafiksel çizimlerin hazırlan üzerinden geçilerek bilgisayara aktarılması konusunda çok kullanışlıdır.

Şekil 2.1: Işıklı kalemin iç yapısı

Ekran üzerinde yapılan tüm bu işlemler bilgisayarın hafızasına gider ve istenildiğinde zaman da diske kayıt edilir. Örneğin günümüzde kullanılan PDA türü küçük cep bilgisayarlarında ışıklı kalem yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun için ekranın dokunmatik özellikte olması gerekir. Bu tip monitörler bankalarda kullanılan bilgisayar sistemlerinde, ekranlardaki işlemlere, parmakla dokunarak da seçimler yapılmasını sağlar.

Şekil 2.2: Işıklı kalem

3.IŞIKLI KALEMİN SAĞLADIĞI YARARLAR

Genelde hiçbir yerde bilgisayar ekranı insan eli gibi kullanılamaz. Yani insan eli ile kağıt üzerinde yapılan işleri direkt olarak bilgisayar üzerinde yapmak mümkün değildir. Fakat bu durum ışıklı kalemler ile ortadan kaldırılmıştır. Işıklı kalemler, kağıt üzerinde kendi elinizle çizermişçesine bilgisayar ekranına çizilmek suretiyle yaptığınız bu çizimleri bilgisayar ortamına aktarırlar. Işıklı kalem veya dokunmatik ekran ile ekran üzerinde seçimleri doğrudan doğruya ve doğal olarak yapmak mümkündür. Böylece direkt olarak ekrandan veya dokunmatik ekrandan istenilen işler bilgisayar ortamına aktarılabilir, böylece işler daha kolay halledilebilir.

Örneğin imza bilgisayar ortamına nasıl aktarılabilirdi. Bunun bir yolu scanner (tarayıcı) ile imzayı taratmak sonra da bu imzayı nereye getireceksek o ortama aktarmak, kopyalamalar, taşımak, ayarlamak. Tüm bu sayılan olumsuz koşullan ışıklı kalem ile düzeltmek mümkündür. İstenilen yazım veya çizim editöründe (tabi bu donanım ve bu donanıma ait olan yazılımı destekler şekilde) yapılacak işleri direkt olarak ışıklı kalem vasıtasıyla halletmek hem daha sağlıklı hem daha kolay hem de daha ekonomiktir. Ayrıca dokunmatik ekranlar bilindiği gibi bankamatiklerde sıkça kullanılmaktadır.

Işıklı kalemler sunularda tam kursör kontrolü sağlar. Kalem, ekran ve kursör takiplerinin hepsinin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar. Işıklı kalemler kolay kurulurlar. Tak ve kullan (plug and play) mantığı bu birimler için de geçerlidir. Kullanımı kolay olduğu kadar kurulumu da (Installation) kolaydır. Bilgisayara bağlantı noktalarından bağlandıktan ve yazılımı yüklendikten sonra kullanıma hazırdır.

Şekil 3.1: Işıklı kalemin bilgisayar ekranında gösterimi

3.1. Işıklı Kalemin Kullanım Alanları

Işıklı Kalemler günümüzde yaygın olarak Windows CE bilgisayarları, PDA türü küçük bilgisayarlarda ve Digitizer adlı sayısallaştırıcı tabletlerde kullanılmaktadır. Bu aletlerin ekranları ile bu kalemler uyumludur. Dolayısı ile bu bilgisayarlarda kullanılan programlara komut vermek, işlem yapmak, işlemin yönünü değiştirmek, not tutmak, seçenekler arasından seçim yapmak ve şekil çizmek gibi işlemler ışıklı kalemler aracılığı ile kolayca gerçekleştirilebilmektedir.

Işıklı kalemler genellikle iki adet AAA türü pille çalışırlar. Oldukça düşük bir güç harcarlar. Yaklaşık olarak <lmW (class0A), <5mW (class»A) aralığında bir güç harcıyorlar.

3.2. Işıklı kalemin Dokunmatik Ekranlardan Avantajları

1- Işıklı kalem sistemleri (kalem arayüzü (interface) ilavesiyle) kendisine rakip olacak dokunmatik ekran sistemlerinden çok daha ucuzdur.

2- Işıklı kalemler hacimce dokunmatik ekran sistemlerinden daha küçük oldukları için hem taşınması kolaydır hem de daha kullanışlıdır.

3- Dokunmatik ekranlardaki butonların parmak hacimleri büyüktür. Işıklı kalemlarde ise hedef seçilen piksellere ulaşmak mümkündür.

4- Işıklı kalem sunuyu kullanıcı ve sistem arasında tam olarak ve daha aktif bir şekilde oluşturmasını sağlar. Şöyleki; kullanıcı ışıklı kalem ile oluşturacağı sunuyu sanki kağıda çiziyormuşçasına ekran üzerinden oluşturur.

5- Işıklı kalem pad veya yatay yüzeyi kullanmaksızın mouse kapasitesini tam bir şekilde kullanıcı emrine vermektedir. Kullanıcılar uygulamadaki kolaylığından ve sistemi kurmanın kolay olmasından dolayı bu sistemi tercih ederler.

6- Bir çok dokunmatik ekran, parmağın dokunacağı ayrı göstergeler içermektedir. Butonlar genelde yanlış seçimleri engellemek için büyük hacimli oluşturulmışlardır. Işıklı kalemler klavyedeki tuşlar gibi değişik anahtar mekanizmalarının
bilinmeyen yönlerini kullanıcıya sağlar.

7- Dokunmatik ekranlar hoş görünürler. Ekranı sık sık temizlemek kirli bir görünümü engeller.

8- Işıklı kalemler sistemden sisteme kolayca taşınabilir. Fakat bunu dokunmatik ekranlar için söylemek mümkün değildir. Dokunmatik ekranlar komplex yapılardır.

9- Bazı dokunmatik ekranlar fabrikasında install (kurulma işlemi) edilir. Bu da genelde tamiri zor uygulamalara sebebiyet verebilir.

10- Işıklı kalemler ekrana zarar vermezler.

4.IŞIKLI KALEM ÇEŞİTLERİ

Işıklı kalemler teknolojilerine göre aşağıdaki şekillerde çeşitleri vardır.

4.1. Fastpoint Technologies Işıklı Kalemleri

Şekil 4.1: Işıklı kalemin bilgisayar ekranında gösterimi

 

Teknik Bilgiler
Tipi Gösterim Fıçı malzemesi Uzunluk Ağırlık Fıçı çapı Kablo uzunluğu Hat kalınlığı Anahtar sayısı Fiyatı
FX-421   Anozoid alüminyum 6,6 “ 0,17 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 12 “ 0,5 ” civarı 1 (standart) 199 $
FX – 431   Paslanmaz Çelik 6,6 “ 0,21 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 32″ 0,5 ” civarı 1 (standart) 219 $
FX – 439   Paslanmaz Çelik 6,6 “ 0,32 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 30″ 0,5 ” civarı 1 (yandan dokunmalı) 259$
FX – 459S   Paslanmaz Çelik 6,6 “ 0,32 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 33″ 12″ civarı 1 (yandan dokunmalı) 279$
FX – 441B   Anozoid alüminyum 6,6 “ 0,17 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 36″ 0,5″ civarı 1 (burundan dokunmalı) 219 $
FX – 441I   Anozoid alüminyum 6,6 “ 0,16 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 36″ 0,5″ civarı 1 (burundan dokunmalı) 219 $
FX – 441S   Paslanmaz Çelik 6,6 “ 0,21 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 36″ 0,5″ civarı 1 (burundan dokunmalı) 239 $
FX – 441SR   Paslanmaz Çelik 6,6 “ 0,18 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 36″ 0,5″ civarı 1 (burundan dokunmalı) 249 $
FX – 451I   Gri Alüminyum 6,6 “ 0,28 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 33″ 0,5″ civarı 1 (burundan dokunmalı) 279$
FX – 451S   Paslanmaz Çelik 6,6 “ 0,34 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 33″ 0,5″ civarı 1 (burundan dokunmalı) 299 $
FX – 451SR   Paslanmaz Çelik 6,6 “ 0,34 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 33″ 0,5″ civarı 1 (burundan dokunmalı) 309$
FX – 422 Anozoid alüminyum 6,6 “ 0,15 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 78″ 0,5″ civarı 2 (burundan ve yandan dokunmalı) 259$
FX – 432   Paslanmaz Çelik 6,6 “ 0,21 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 78″ 0,5″ civarı 2 (burundan ve yandan dokunmalı) 279$
FX – 462B   Endüstriyel Alüminyum 6,6 “ 0,15 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 78″ 0,5″ civarı 2 (burundan ve yandan dokunmalı) 259$
FX – 462S   Paslanmaz Çelik 6,6 “ 0,21 lbs. (fıçı ve kablo) 0,5 “ 78″ 0,5″ civarı 2 (burundan ve yandan dokunmalı) 279$

Tablo 4.1: Fastpoint ışıklı kalem bilgileri

4.2. Computerware Işıklı Kalem Çeşitleri

Şekil 4.2: Işıklı kalemin ekranda gösterimi

 

Tipi Özellikleri
DT – 925 – İşlemci yoluna seri portlardan bağlanır.
– Taşınabilir bilgisayarlar için uygundur.
– Boyutları küçüktür.
– Güç kaynağı yuvası klavye yuvasının üzerindedir.
– PNP
– Win95 Win98 NT4 sürücüleri vardır.
DT – 975 Yeni arabirim ana kart üzerinde kendi işlemcisine sahip olur. Böylece sistem ışıklı kalem işlevini yerine getirirken yavaşlamaz. Hızlı sistem üretici firmanın bu ışıklı kalemi ile birleştirildiğinde eşsiz performans sağlayacaktır.
– En kaliteli parçalar, kaya gibi sağlamlığı sayesinde endüstride bu sınıfı bir numaralar arasına sokmaktadır.
– Tahtanın bileşenleri çevrelediği multi tabaka kalemi dış etkenlerdenkorumaktadır.
– Mühendislerin üretmiş olduğu yazılım sayesinde bir pixelin yeri hiç yanılmaksızın gösterilebilir.
– Bütün yeni özellikler ekstra masraf yapmadan kullanılabilir.
DT – 375 ISA (işlemciye tek slottan bağlanır.)
– Bütünüyle sayısal tasarım.
– DOS Win3.1 Win95 Win98 NT4 sürücüleri vardır.
DT – 303 – İşlemci yoluna seri portlardan bağlanır.
– Taşınabilir bilgisayarlar için uygundur.
– Boyutları küçüktür.
– Güç kaynağı yuvası klavye yuvasının üzerindedir.
– PNP
– DOS & Win3.1 sürücüleri vardır.

Tablo 4.2: Computerware ışıklı kalem bilgileri

4.3. Screen Direct Işıklı Kalem Çeşitleri :

Şekil 4.3: Işıklı kalem

 

Tipi Gösterim Özellikleri
251 – SP   Çok hafiftir. Tek buton dokunma özelliğine sahiptir. Optik mercek özelliğine sahip olduğu için çok hassastır. CRT ekranla uygulamalarda kullanımı uygundur.
230 – SB  
250 – SP
260 – HP  
270 – HD   Diğerlerinden farklı olarak iki tane birbirinden bağımsız buton içermektedir. Bu özelliği yapılan iki işlemi birbirinden ayırmak için tasarlanmıştır.
290 – HT   Diğerlerinden farklı olarak iki tane birbirinden bağımsız buton içermektedir. Bu özelliği yapılan iki işlemi birbirinden ayırmak için tasarlanmıştır.

Tablo 4.3: Screen direct ışıklı kalem bilgileri

 


 

Hazırlayan

Sefer AYAN

Kaynaklar

Karabulut, Sinan, Donanım Mimarisi, Ankara, 2006

http://pclabs.gen.tr

Standartlar ve Sertifikalar

1.GİRİŞ

Günümüzde bilgisayar dünyası çok büyük ve hızlı bir gelişim, değişim süreci içerisindedir. Bu hızlı gelişim ve değişim sürecinde insan sağlığı ve can güvenliğinin korunması, kalitenin korunması, enerji tasarrufunun sağlanması, bilgisayar kullanıcılarının korunması ve kullanıcıların memnuniyetinin kazanılması çok önemlidir. Bu saydığımız unsurların gerçekleşebilmesi için bilgisayar sistemlerinde kullanılan belli başlı standartlar oluşturulmuştur. Bu standartları sağlayan kuruluşlara, üretilen cihazların standartlara uygunluğunu temsil eden sertifikalar verilir.

Sertifika terimi, bilgisayar donanımını tanımlarken kullanıldığında, kullanıcılara sistem yada bileşenlerinden herhangi birisi ile ilgili bir dizi güvenlik ve performans standartları sunar. Güvenli çalışma ile ilgili standartlar devlet ve özel organizasyonlar tarafından tanımlanarak oluşturulmuştur. Örneğin; FCC bir devlet organizasyonu olup, cihazların radyo emisyonlarını ölçüp test eder. UL(Underwrites Laboratuaries) ise özel bir organizasyon olup, ürün güvenliği ile ilgili standartları belirler. Bu kuruluşların hepsi satış noktalarındaki ürünlerin güvenliğini belirlemek üzere, ürünleri test ederek, sertifika verirler.

Performans standartları işletim sistemi yapımcıları tarafından oluşturulur. Bu standartlar, donanımının kendi yaptıkları işletim sistemlerinin performans düzeyine uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Örneğin bir bilgisayar sistemine Microsoft sertifikası verilebilmesi için, sistemin Microsoft’un belirlediği özel bir seri testi başarı ile geçmesi gerekir.

Üreticiler sertifikasyon işlemini bilgisayar kullanıcılarına kendi ürettikleri ürünlerin kalitesini garanti edebilmek için kullanırlar. Cihaz, belirlenen standartlar ile ilgili sertifikasyon testini geçtikten sonra, bilgisayar kullanıcılarına cihazın belirlenen standartları sağladığını göstermesi için sertifika logosunu cihazın üzerine koymasına izin verilir. Örneğin bir cihaz UL sertifikası aldığında, UL logosunu taşıyabilir. Bu logo cihazın kalitesinin tanımlandığını gösterir. İşletim sistemi sertifikalarında ise yazılım firmaları, donanım üreticilerinin ürettikleri donanımların üzerine özel logolar koymalarına izin vererek, donanımın yazdıkları işletim sistemleri ile uyumlu olduğunu belirten sertifikalar verirler. Kullanıcılar, satın aldıkları parçaları tercih ederken özellikle sertifikaları dikkate alırlar. Bu nedenle donanım üreticileri ürettikleri ürünlerin kalitesini, güvenliğini ve uyumluluğunu tescil ederek kullanıcıların güvenini kazanırlar.

2.CE MARKASI

Avrupa Birliği üye ülkeler içinde standartlar arasında uyum sağlamak amacıyla bir sistem oluşturmuştur. Bu sistemin amacı; aynı teknik standartlarda üretim yapılmasını sağlamaktır. Bu teknik uyumu sağlamak için, üye ülkelerin ulusal standartları yerine, Avrupa Normlarını(EN) oluşturmaktır. Bu normlar daha sonra gruplanarak (bilişim, tıbbi alet, makineler, elektrikli aletler vb.) 19 maddelik Avrupa Birliği direktiflerini ortaya çıkarmıştır. 1995 yılından itibaren, çoğunluğu zorunlu olmamakla beraber Avrupa Birliğine ithal edilecek ürünlerde Avrupa Birliği Normlarına uygunluk ifadesi olan CE işareti aranmaya başlanmıştır. Bu işaret ürünün direktiflerce belirlenen şartlara uygun olarak üretildiğini ve pazara sürüldüğünü belirtir.

CE harfleri, Avrupa’ya Uygunluk (Comfomity of Europe) sözcüklerini temsil eder. CE bir kalite markası değildir. Ürünün sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicilerin korunması gereklerine uygun olduğunu gösterir. CE Markası taşıyan bir ürün, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında serbest dolaşıma girebilmektedir. CE Markası taşıyan bir ürün;

 • İnsan emniyeti
 • Can ve mal güvenliği
 • İnsan sağlığı
 • Çevrenin korunması
 • Enerji tasarrufu
 • Tüketicilerin korunması

gibi şartları sağlar.

2.1. ECO LABEL

Üzerine yapıştırıldığı ürün; tasarım, tesis, satış, kullanım ve kullanım sonrası atılması safhalarının tümünde çevreye verdiği etkilerin minimuma indirildiğini gösteren “Ekolojik Bir Etiket” tir. Çeşitli ülkelerde buna benzer etiketlemeler yapılmaktadır. Örneğin; Almanya “Mavi Melek”, Kuzey Avrupa ülkeleri “Beyaz Kuğu”, Kore “Eco – Mark”, Singapur’da “Yeşil Etiket” ve benzerleri sayılabilir.

2.2. YEŞİL NOKTA

Ürün ambalajlarının “Ekolojik Yönden Uygunluğunu” gösteren bir işarettir. Almanya için zorunludur.

2.3. DÜNYA KALİTESİ

Bilinçli kullanıcılar; çevre ile uyum, insan sağlığı, can güvenliği ve kullanıcı memnuniyeti gibi unsurları cihaz ve hizmetlerde aramalıdır. Bu işareti taşıyan ürün kullanıcısına, eğer kullanma talimatların belirlenen şartlara uyularak kullanılıyorsa hiçi bir zarar görmeyeceği güvencesini verir.

3.TUV MARKASI

TUV harfleri, Teknik Deneti Kurumu (Technischer Überwachnungverein) sözcüklerini temsil eder. Ürünlerin çokluğu, tüketicilerde “seçilik” kavramını oluşturmuştur. Bu noktada ürünün tüketiciler tarafından tercih edilmesinde sahip olduğu nitelik ve avantajlar ön plana çıkmaktadır. TUV Markası; bağımsızlık, rekabet, profesyonellik, uluslar arası hizmet anlamına gelir.

TUV; elektrikli cihazların diğer cihazların normal çalışmasını engellemeden Elektromanyetik Uygunluk (EMC) testi yapan ve sertifika veren en büyük kurumdur. TUV Asya, Avrupa, Avustralya ve Kuzey Amerika gibi dünyanın her bölgesinde EMC emisyonlarını ve muafiyet testlerini yapar. Elektromanyetik Uygunluk Direktiflerinde, Avrupa Birliği içerisinde kullanıcılara sunulan ürünlerin üzerinde mutlaka CE markası bulunmalıdır. Çünkü CE markası, ürünlerin insan sağlığı ve güvenliği açısından güvenliğini gösterir. TUV uluslar arası EMC markalandırması yapar. Elektromanyetik Uygunluk, elektronik emisyonları ve uygunluk değerlerini içerir.

Elektromanyetik emisyonlar,elektronik cihazların normal çalışırken çıkardıkları radyo frekans dalgalarına bağlıdır. Bu elektromanyetik dalgalar, diğer elektronik cihazların normal çalışmalarını etkileyebilir. Her cihazın bu emisyonların geçmesine izin verdiği özel frekans seviyeleri vardır. Bu frekans sınıfları, cihazların türüne ve düzenli çalışmalarına göre FCC ve Avrupa Normları(EN) gibi standartlarla tanımlanmıştır. Elektronik cihazların uygunluklarını belirleyen bir dizi standart vardır. Elektrostatik Deşarj, Elektromanyetik Radyasyon alanı uygunluğu, elektriksel geçirgenlik, taşma uygunluğu vb. standartlar TUV ürün servisinde cihazlar için gerekli olan tüm uygunluk testleri yapılır. TUV aşağıda sayılan kuruluşların belirlediği standartlarla ilgili testleri gerçekleştirir.

 • Avrupa Normları(EN)
 • Alman Elektrik Mühendisleri Birliği(VDE)
 • Uluslar arası Elektroteknik Komisyonu (IEC)
 • Özel Radyo Parazitleri Komitesi (CISPR)
 • Alman Standartlar Enstitüsü(DIN)
 • Federal Alman Telekominikasyon Onaylama Ofisi(BZT)
 • Kuzey Amerika NIST/NVLAP
 • Birleşik Devletler Federal İletişim Komisyonu(FCC)
 • Kanada Endüstrisi(IC) Amerikan Uluslararası Standartlar Enstitüsü / Elektrik ve Elektroteknik Mühendisleri Enstitüsü (ANSI / IEEE)
 • Geliştirilen Tıbbi Cihazlar Birliği(AAMI)
 • Yiyecek ve İlaç Yöneticileri(FDA)
 • Askeri Standartlar(MIL-STD)
 • Ulusal Güvenlik Ajansı(NSA)
 • Bilimsel Cihaz Üreticileri Birliği(SAMA)
 • Otomativ Mühendisleri Birliği(SAE)
 • Kore İletişim Bakanlığı(MOC)
 • Avusturalya Telekominikasyon Standartları (AUSTEL)
 • Japon Gönüllü Parazit Kontrol Konseyi(VCCI)

3.1. TUV ERGONOMİ ONAYI

3.1.1. Ergonomi:

TUV’ün ergonomi onaylaması, büro araçlarını performans düzeylerinin ergonomi standartlarına özgü tanımlanması ile gerçekleşir. Bu ürünlerin, büro çalışma alanlarındaki Avrupa Direktiflerinde(EEC 90/270) belirtilen minimum güvenlik ve sağlık gereklerine uygun olmalıdır. Bir cihaza TUV’ün “ErgonomiOnayı” verilmesi için şu şartların sağlanması gerekir:

MPR II

ISO 9241-3 Tavsiye Değerleri

ISO 9241-7 Sınıf I yada Sınıf II’ye uygunluk

ISO 9241-8 Tavsiye Değerleri

Kullanıcı Kılavuz Onayı

 

3.1.2. ISO 9241-3:

ISO 9241-3 Standardı yüksek çözünürlük, parlaklık ve görüntü özelliklerini test eder. Yapılan testlerdeki kabul edilebilir çözünürlük ve font büyüklüğüne uygun olmalıdır. Bu standart için gerekli özellikler:

 • Karakterlerin ve parlaklığın standart olması
 • Doğrusallık
 • Titreşim
 • Karakterlerin kontrast parlaklıkları

3.1.3. ISO 9241-7:

ISO 9241-7 Standardı, yüksek duyarlıklı spot parlaklık ölçümlerini test eder. Bu standart ile tayfi yansımalar ile dağınık yansımalar tanımlanmıştır. Bu standart ile tanımlanan Sınıf I ve Sınıf II cihazlar bu tür uygulamalara uygun olmalıdır.

3.1.4. ISO 9241-8:

ISO 9241-8 NIST’i test eder. NIST; monitörde bir görüntünün tüm piksellerinden geçen izlenebilir ışık tayfı ölçümlerini kapsar. Test değerleri default olarak tanımlanan renk kümesi uygulamalarına uygun olmalıdır. Bu standart için gerekli koşullar:

 • Ekrandaki renklerin standart olması
 • Renk sınırlamaları
 • Temel renkler ile olan renk farkları

3.1.5. ISO 13406-2

ISO 13406-2 Standardı, gionometric assembly ekseni üzerinde bulunan yüksek duyarlıklı noktaların parlaklığını test eder. Bu standardın koşulları:

 • Görüntü açısının değişimindeki görüntü kalitesi
 • Görüntü açısının değişimindeki renkler
 • Görüntü açısının değişimindeki yansıma
 • Piksel hataları
 • Görüntü düzenleme zamanı

4.MPR II

Swedish Department of Labor tarafından oluşturulan MPR II standardı, monitörlerin yaydığı maksimum elektromanyetik radyasyon seviyesini belirler. Monitörlerin elektromanyetik radyasyon ölçümlerini yaparak belirlenen standarda uygun hale getirilmesini sağlar. MPR II, monitörün merkezinden 50 cm uzaklığa kadar olan bölgede izin verilen elektrostatik, manyetik ve elektrik alanlarının maksimum seviyelerini tanımlamıştır. Buna göre MPR II logosu bulunan monitörün çevresindeki;

 • Elektrostatik Potansiyel
 • Elektrik Alanı
 • Manyetik Alan

MPR II tarafından belirlenmiş standart değerlerdedir.

5.TCO STANDARDI

TCO standardı Swedish Tjanstemannes Central organizasyonu tarafından 1991 yılında oluşturulmuştur. TCO standardı özellikle alternatif elektrik alanındaki gürültüler ve bunların diğer cihazlar üzerindeki etkilerini inceler. TCO, MPR  I’den biraz daha katı ve sert şartlara sahiptir. TCO standardı oluşturulduktan sonra, ortaya çıkan yeni şartlara göre standarda yeni kriterler eklenerek geliştirilmiş ve TCO 92, TCO 95, TCO 99 gibi versiyonları ortaya çıkmıştır.

İlk global çevresel sınıflandırma projesi olan TCO 95, kullanıcılara daha iyi çalışma şartları sağlamak ve CFC ve ağır metaller gibi çevreye zararlı unsurlardan, geniş bir bölge içerisinde koruyan bir önerme üzerine temellenmiştir. TCO 95, TCO 92’yi tamamlamıştır. TCO 92 standardı sadece monitörler ve onların elektrik alanları, enerji etkileri ile elektrik ve yangın güvenliği gibi karakteristiklerini kapsıyordu. TCO 95 standardı ise kişisel bilgisayarları tamamlayan nitelikleri içerir. Örneğin monitör, sistem ünitesi ve klavyeyi ergonomik olarak yapılandırır, dışarı verilen elektrik ve manyetik alanlar ile gürültü ve ısıyı belirli bir standarda oturtur. Aynı zamanda TCO standardı güç harcaması, ekolojik etkiler ile üretim sırasındaki ürün ve üretim proseslerinin çevreyle olan adaptasyonunu sağlar. Yani TCO standardı çevreye dost bir üretim işlemini desteklemektedir. Yani gelecekte TCO logosunu üzerinde bulunduran cihazlar “Yeşil Dizayn ve Üretim İşlemi” mesajını taşıyacaktır.

5.1. TCO Standardı İle MPR II Standardının Koşulları Arasındaki Farklar:

MPR II standardı monitörlerin elektrik ve manyetik alanlarının ölçüm metotları ile monitör çalışmadığında çevresindeki elektrik ve manyetik alanlar ile monitör çalışırken çalışma alanındaki oluşturduğu alan düzeylerindeki artışları inceler.

TCO standardı ise teknik olarak olabilecek ve kullanıcıların maruz kalabileceği elektrik yada manyetik alanlar ile ilgilenir. Bunların kullanıcılar üzerinde oluşturdukları etkileri ve zararları en aza indirmeye çalışır.

6.FCC STANDARDI

FCC, Federal Haberleşme Komisyonunun kısaltılmış halidir. FCC, kişisel bilgisayarlar ile A ve B sınıfı gibi diğer cihazlardan sorumludur. Bu standart, genellikle kişisel bilgisayarların ne kadar radyasyon yaydığını gösteren tahminleri içerir. A sınıfı cihazlar, bürolarda yada evlerde kullanılan cihazlardan farklı olarak ticari, endüstriyel yada özel amaçlar için kullanılan cihazlardır. B sınıfı cihazlar ise evi de içeren hemen hemen her yerde kullanılabilecek cihazlardır. Bu nedenle B sınıfı cihazlar daha zor testlerden geçmek zorundadır. Bilgisayarların radyo frekans emisyonlarının, televizyon yada radyo gibi diğer cihazları etkilemeyecek düzeyde olduğunu B sınıfı gösterir. Bilgisayar parçaları ve sistemleri sunulmadan önce mutlaka FCC tarafından emisyon değerleri belirlenmelidir. Bu işlem genellikle üreticinin sorumluluğundadır. Örneğin yeni bir bilgisayar sistemi satışa sunulmadan önce FCC’ye başvurarak emisyon değerlerini ölçtürüp, belirler. Üretilen yeni sistemin böylelikle sınıfını (A yada B) belirler. FCC sınıflandırması kullanım kılavuzlarında yada üreticinin sattığı her ürünün üzerinde yer alır. Kullanıcılar, alacağı ürünü tercih ederken FCC sınıfına dikkat etmeli ve özellikle de FCC’nin sınıflandırdığı cihazları satın almalıdır.

7.DoC STANDARDI

Kişisel bilgisayarlara ve kişisel bilgisayarların giriş çıkış cihazlarına FCC sertifikası verilirken üreticiler dikkate alınır. Bir cihaza verilen DoC sertifikası, tedarikçi firmalara FCC’nin yanında, radyo frekans emisyonlarının sınıflandırılmasında önemli bir avantaj sağlar. Kısaca DoC(Declaration of Comformity) ile getirilen yeni kurallar, üreticilere ve tedarikçilere kişisel bilgisayarlar yada giriş çıkış cihazlarının satış öncesi gerekli olan güvenlik ve kalite testlerinin yapılmasını sağlayarak, FCC cihaz yetki belgelerinin alınmasına imkan sağlar. DoC, FCC onayı alınmasından önce cihazın bu kalite standardı için hazır olduğunu gösterir.

8.UL MARKASI

UL, Underwriters Laboratuaries kelimelerinin kısaltılmış biçimidir. UL Markası, Amerika’daki ve Kuzey Amerika’nın en büyük üçüncü kuşak sertifika veren organizasyonudur. UL, 1984yılından beri cihazların, toplum güvenliği üzerindeki etkilerini inceleyip, değerlendiriyor. Bilgisayar parçası üreticileri ürettikleri cihazları UL güvenlik standartları testlerinden geçirirler. Bu testlerin ardından cihaz, UL tarafından belirlenen güvenli çalışma alanında kabul edilirse, cihaz UL onayı alır. Cihazın üzerine UL Markası konur. UL Markası ile üreticiler ürettikleri cihazın, güvenli çalışma için UL standartlarını taşıdığını kullanıcılara ispat etmiş olurlar.

Özetlersek, eğer bir cihaz UL sertifikasına sahipse, cihazın toplum güvenliği ve sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığını söyleyebiliriz.

9.CSA STANDARDI

CSA(Canadian Standarts Association), Kanada Standartlar Birliği kelimelerinin kısaltılmış halidir. Kanada’nın en büyük standart kuruluşu olan CSA, 1919 yılında Toronto’da kurulmuştur. CSA standartları; devlet, endüstri, akademik, özel gönüllü gruplar, tüketici temsilcilerinin de aralarında bulunduğu grupların ortak çalışmaları ile belirlenen kriterler esas alınarak oluşturulur.

CSA sertifikası ürünün CSA tarafından değerlendirildiğini ve CSA’nın belirlediği formal sistem standartlarını taşıdığını gösterir. Kısaca CSA Markası, TSE belgesinin eş değeridir.

10.ISO STANDARTLARININ ANLAMI VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİNE ETKİLERİ

ISO(International Standarts Organization), Uluslararası Standartlar Organizasyonunun kısaltmasından meydana gelmiştir. ISO, uluslararası bir organizasyon olup, 75’den fazla ülkenin ulusal standartlarının birleştirilmesi sonucunda 1946 yılında oluşturulmuştur. Örneğin, ANSI(American National Standarts Institüe) ISO’nun bir üyesidir. ISO bir çok bilgisayar standardını belirlemiştir. Belki de en önemlisi bilgisayar ağları oluşturulurken kullanılan mimari standartlarını belirleyen OSI(Open System Interconnection) standardıdır. Aynı zamanda ISO, geliştirdiği standartlar ile üretilen cihazların kalitelerini de arttırmıştır. Bu standartlar bir seri kalite modelinden oluşur. Bunlarla kullanıcılara aldıkları cihazların kalitelerini değerlendirme ve servis hizmetlerinin geliştirilmesi gibi imkanlar sağlanır.

ISO standartları, bilgisayar üreticileri tarafından cihazların ve üretim aşamalarının kalitesini belirtmek için şu isimlerle belirtilir:

10.1. ISO 9000

Bu terim bir çok standarttan oluşan bir ISO ailesini temsil eder. ISO 9000, üretim ve değişen ISO standartları için kılavuzluk ve dokümantasyon sağlar.

10.2. ISO 9001

ISO 9001 daha karmaşık düzeyde bir sertifikadır. ISO 9001 sertifikası ürünlerin belli bir standartta üretilmesi, geliştirme ve servis hizmetlerinde belirli bir standartta olmasını sağlar.

10.3. ISO 9002

Bu standart, üretim kalitesi ile ilgili standartları tanımlar. Ancak mühendislik ve ürünün geliştirilmesi ile ilgili herhangi bir standart tanımlamaz.

10.4. ISO 9003

ISO 9003, ürünün test edilmesi ve son kalite kontrolü için oluşturulan bir kalite sistemi modelidir. Ürünün tüketicilere sunulmasından önce kalitesinin son kez kontrol edilmesini sağlar.

10.5. ISO 9004

ISO 9004, üreticilere seçtikleri standart seviyesi ile ilgili kılavuzluk ve dokümanları sağlar.

10.6. PC 97

PC 97 Donanım Dizayn Kılavuzu Microsoft tarafından oluşturulmuştur. Bunun anlamı, bilgisayar sisteminin Windows 95 ve Windows NT işletim sistemleri ile bunların gelecekteki versiyonlarına en optimum şekilde çalışmasını sağlamaktır.

11.İŞLETİM SİSTEMİ STANDARTLARI

Novell ve Microsoft bir araya gelerek donanım ürünlerinin kendi ürettikleri işletim sistemleri ile uygunluğunu test eden ve sertifika veren bir sistem oluşturmuşlardır. Sertifikasyon işlemeleri genellikle Donanım Uyumluluk Testlerini (Hardware Compability Tests, HCT) özel donanım konfigrasyonlarında çalıştırılması ile yapılır. Sonuçlarda doğruluğun sağlanabilmesi için test işleminde bir çok faktör kontrol edilir. Normal olarak üreticiler ürettikleri ürünlere ilk önce kendileri HCT testlerini uygularlar. Eğer sistem kendi yaptıkları testlerden başarı ile geçerse, ardından ürünlerini Microsoft ve Novell’in kalite laboratuarına gönderirler. Sistem buradaki testleri de başarı ile geçerse Windows NT yada Novell sertifikası alır. Microsoft ve Novell’in ağ iletim sistemleri yazılımlarında sertifika işlemi iki kısma ayrılır; server uygulamaları ve terminal uygulamaları.

12.NSTL STANDARTI

NSTL harfleri, National Software Testing Laboratuaries(Ulusal Yazılım Test Laboratuarı) sözcüklerini temsil eder. Kişisel bilgisayarların donanımının yazılım programlarıyla olan uygunluğunu belirleyen standartları oluşturan bir organizasyondur. Örneğin kişisel bilgisayarlara için 2000 yılı uygunluk standardı geliştirilmiştir. Kişisel bilgisayarların 2000 yılı uygunluğunu test eden, NTSL’in geliştirdiği YMARK2000 testi ile bilgisayar donanımının 2000 yılı dönüşümlerini belirler. YMARK2000 İle;

 • 31 Aralık 1999’dan 1 Ocak 2000’e real time işlemlerinin devamının sağlanması.
 • BIOS’daki real time hesaplamalarda oluşan hataların düzeltilmesi.
 • 2000 ile 2009 arasındaki artık yılların düzenlenmesi sağlanmıştır.

13.WINDOWS LOGOSU

Microsoft’un “Designed For Windows” logosu, donanım ve yazılım ürünlerinin Microsoft standartları ile test edildiğini ve Microsoft yazılımları için dizayn edildiğini, aynı zamanda da Windows 98 ve Windows NT Workstation 4.0 ile uyumlu olarak çalıştığını gösterir. Bu logo ile şu avantajlar kazanılabilir:

 

1.Testler;

Bu logoyu taşıyan ürünlerin geçtiği testler; ürünün kolay kullanım, kararlı çalışma ve Windows 98 ve Windows NT Workstation 4.0’ın getirdiği yeni özelliklerin sağladığı avantajları kullanabildiğini gösterir. Bir ürünün Windows logosunu taşıyabilmesi için Windows Kalite Laboratuarında test edilmesi gerekir.

 1. Diğer logolara sahip donanım ve yazılımlar ile uyumlu çalışma.

Bu logoyu taşıyan sistemler diğer yazılım ve donanımlar ile uyumlu bir şekilde çalışabilirler.

 1. Programların doğru kurulup, tamamen kaldırılabilmesi.

Windows logosu taşıyan sistemlerde programlar düzgün bir şekilde kurulur ve bilgisayardaki dosyaların üzerine yazma işlemi yapılmaz. Programlar kaldırılırken de tamamen ve sorunsuz bir şekilde iletim sistemine herhangi bir zarar vermeden kaldırılabilir. DLL havuzunu doğru ve etkili bir şekilde kullanarak program çakışmaları sonucu oluşan kilitlenmeleri ve işletim sistemi çökmesi durumlarını ortadan kaldırır.

Sağlıklı Bilgisayar Kullanımı

 

Bilgisayar kullanırken sırtınızı korumak için aşağıdaki kurallara uyunuz:
 • Belinizi destekleyen bir sandalye seçiniz.
 • Sandalye ve masa yüksekliklerini vucudunuzun doğal yapısına göre ayarlayınız.
Bacakların durumunun rahatlığı için aşağıdakilere uyunuz:
 • Rahat bir duruş ve hareket için masanızın altındaki fazlalıkları kaldırınız.
 • Ayaklarınızın rahatlığı için gerekirse ayak desteği kullanınız.
Kol ve omuzlarınızın rahatlığı, erişebileceğiniz aygıtları yakınınıza almak için aşağıdakilere uyunuz:
 • Klavye, fare ve benzer aygıtlar masanızda aynı yükseklik düzeyinde olmalı; Bu dirsek seviyesi olabilir. Bu şekilde kolunuzun üstü her yanınıza rahatça ulaşabilir.
 • Yazacağınız zaman yakınınızda bulunan fare ile birlikte klavyeyi önünüze alınız.
 • Sık kullandığınız aygıtları kolunuzun rahat erişebileceği yerlere koyunuz.
Bilek ve parmaklarınızın rahatı için aşağıdakilere uyunuz:
 • Fare ve benzer aygıtlar kullanırken ve yazarken bileklerinizi düz tutunuz. Bileklerinizi yukarı, aşağı, sağa ve sola bükmekten kaçınınız. Düzgün bilek pozisyonu size rahatlık sağlıyorsa, klavyenin ayaklarını kullanabilirsiniz.

 • Yazı yazarken bileklerinizin düzgün duruşuna dikkat ediniz ve eğri durmasından kaçınınız. Klavyenin altındaki ayaklarını bileklerinizi rahat ettirecek şekilde ayarlayınız.
Boynunuzun kıvrım ve bükümünü en aza indirmek için aşağıdakilere uyunuz:
 • Ekranı tam önünüze merkezleyiniz. Dokümanı tam önünüze alınız. Eğer dokümana ekrandan daha çok ihtiyaç duyuyorsanız, dokümanı doğrudan karşınıza ve ekranı da yanınıza yerleştirmeyi deneyiniz.
 • Dokümanlarınızın göz hizası ve yakınında olması için gerekirse, döküman tutucu kullanabilirsiniz.
 • Ekranın üst seviyesi göz hizanıza yakındır. Bilgisayar başında çalışırken, ekranın zararlı ışınlarınıdan korunmak için çift odaklı filtreler ve uygun gözlükler sağlık uzmanlarına danışılarak kullanılabilir.
Göz yorgunluğunu azaltmak için aşağıdakilere uyunuz.
 • Ekranınızı kol uzunluğunuzdan uygun mesafedeki yere yerleştiriniz.
 • Parlamalardan sakınınız. Ekrandan yansıma yapacak ışık kaynaklarınızı, ekrandan uzağa koyunuz ya da yansımayı engelleyecek tedbirler alınız.
 • Ekran camınızı ve eğer gözlük kullanıyorsanız temizlemeyi unutmayınız.
 • Rahatınız için font büyüklüğünü, ışık ve parlaklığı uygun şekilde ayarlayınız.
Düşük güç harcamada göz önüne alınacaklar:
 • Dinamik güç veya kuvvet; haraket çabanızı etkiler. Meselâ, fare butonlarını kliklerken veya basarken harcanan kuvvet.
 • Kontak güç veya baskı; katı yüzeylere veya kenarlara yaslanıldığında ortaya çıkar. Meselâ, bilekler masanın kenarına yaslandığında ortaya çıkar.
 • Statik güç veya bir kuvvet; uzun zaman devam ettirdiğinizde, Meselâ, farenin veya telefonun tutulmasında oluşur.
Vucudunuzdaki düşük güç etkilerini azaltmak için gerekli tekliflere uyunuz:
 • Klavyede yazarken avuç içinizi veya bileğinizi herhangi bir yüzeye yaslamaktan kaçınınız. Avuç içi dayaması sadece yazma aralarında (dinlenme) olabilir.
 • Yazı yazmadığınız zamanlarda parmak ve ellerinizi dinlendiriniz. Masa kenarları gibi yerlere dayanmayınız.
 • Fareyi rahat elinizle tutunuz ve sıkıca kavramayınız.
 • Yazınızı yumuşak dokunuşla, parmak ve ellerinizi klavye tuşları  üzerine rahat ve az güç harcayacak şekilde dokunarak yazınız.  Keza, fare ve oyun çubuklarına da yumuşak dokununuz.
 • Sandalyeyi iyi ayarlayarak oturağın dizinizin arkasına baskı yapmasını engelleyiniz.