Books

Bilgisayar Donanım Kitapları


Bu kitaplar Endüstriyel Okulların Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik Bölümlerinde Ders Kitabı olarak okutulmak üzere hazırlanmıştır.


X86 Tabanlı Mikroişlemci Mimarisi ve Assembly Dili

Nurettin TOPALOĞLU

Yukarda adı geçen bölümlerin Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu, Mikroişlemciler ve Programlama dersi müfredat programlarına uygun olup, dersin işlenişinde öğretmen ve öğrencilere büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Kitabın dili ve içeriği öğrenci tarafından anlaşılır şekilde yazılmış ve programlar bilgisayar üzerinde uygulanacak şekilde verilmiştir. Bu dersin uygulaması için ayrıca Mikroişlemci deney setine gerek yoktur. Laboratuvardaki bilgisayarlar büyük ihtimalle Intel veya AMD tabanlı cihazlardır. Bilgisayar anakartı aynı zamanda bir deney seti gibidir. Herhangi bir editörde yazılan assembly dilindeki programlar, TASM ve MASM gibi derleyiciler vasıtasıyla EXE tipi çalışabilir programlara çevrilerek Bilgisayarlar üzerinde uygulanabilir ve I/O portları üzerinden istenilen donanım kontrol edilebilir. Daha çok şifreciler, anti-virüscüler, crackerlar, hackerların kullandığı assembly dili ile kontrol edilebilecek donanımlar, işlenen konulara uygun olarak; monitör, klavye, hard disk, disket, yazıcı ve benzer elemanlar.

x86

Genel Konular :

Basit mikroişlemci mimarisi
80X86 işlemci ailesi
Pentium işlemci mimarileri
İleri mikroişlemci mimarileri
P4 işlemcisinin yapısı ve çalışma esasları
Assembly dili
DOS ve BIOS kesmeleri
Disk organizasyonu
Klavye ve ekran programlaması
G/Ç teknikleri
Assembly dilinin diğer dillerle bağlantısı

Kullanıcı düzeyi : Orta


Mikroişlemciler ve Assembly Dili

Nurettin TOPALOĞLU

Mikroişlemcinin temel yapısı, bellek yapıları ve çeşitleri, giriş-çıkış birimleri ve programlanması esas alınmıştır. Kitapta, işlemci, bellek ve giriş-çıkış birimleri ayrıntılı biçimde işlenmiştir. Okulların Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama (Mikroişlemciler-I) dersi müfredat programına uygun olup, dersin işlenişinde öğretmen ve öğrencilere büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Kitabın dili ve içeriği öğrenci tarafından anlaşılır şekilde yazılmış olup, programlar laboratuvarlardaki Lab-Volt elektromekanik deney setinde veya Visual 6502 Mikroişlemci Simülatöründe uygulanacak şekilde verilmiştir. Kitap, Visual6502 Mikroişlemci Simülatörü ile tam bir bütünlük oluşturduğundan, mikroişlemci, bellek ve giriş-çıkış birimlerinin yapıları ve çalışmalarının öğrenilmesine yardımcı olacaktır.

cpuGenel Konular :

Mikroişlemci mimarisi
Bellek ve adresleme teknikleri
İletişim yolları

Giriş-Çıkış teknikleri
Assembly dili ve programlama
Derleyici, yorumlayıcı ve çeviriciler
Uygulanmış programlama örnekleri
Mikroişlemcili sistem tasarımları

Kullanıcı düzeyi : Başlangıç ve orta

 


 

Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler

Nurettin TOPALOĞLU ve Salih GÖRGÜNOĞLU

Meslek Yüksek Okulları ve Endüstriyel okulların Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Bölümlerinde ders kitabı olarak okutulacak şekilde hazırlanmıştır.

Mikroişlemcinin temel yapısı, çalışması ve programlanması esas alınmıştır. Daha sonra mikroişlemcilerin türevleri olan ve yaygın olarak endüstride kullanılan 8051 ve PIC 16F84 mikrodenetleyicilerinin yapısı, çalışması, programlanması ve uygulamaları işlenmiştir.

Genel Konular :mcu

Mikroişlemci esasları ve gelişim süreçleri
Motorola 6800 mikroişlemci yapısı ve çalışma prensipleri, assembly dilinde programlanması
Intel 8051 mikrodenetleyicisinin yapısı, çalışması, programlanması ve uygulamaları
PIC 16F84 mikrodenetleyicisinin yapısı, çalışması, programlanması ve uygulamaları

Kullanıcı düzeyi : Başlangıç ve orta

Kitaplar Seçkin Yayınevi’nden temin edilebilir.